Actualitate

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a unui post de încasator cititor în cadrul Serviciului Citire Încasare, Sector Călimăneşti

Concursul constă în probele scris şi interviu, care se vor desfăşura la sediul Societăţii Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:
• proba scrisă, în data de 20.01.2023, ora 09.00,
• proba interviu, în data de 27.01.2023, ora 09.00.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 13.01.2023, ora 13.00, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...