Actualitate

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a unui post de electrician în cadrul Sectorului Călimăneşti, Centrul Exploatare Nord

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a interviului şi a probei practice pentru verificarea aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale în meseria pentru care candidaţii aplică şi deţin calificare, astfel:

- Proba scrisă se va desfăşura la sediul APAVIL SA din Rm. Vâlcea, str. Carol l, nr. 3-5, în data de 19.01.2023, ora 09.00;
- Proba practică şi interviul se vor desfăşura în cadrul Sectorului „Staţie Epurare Ape Uzate” al societăţii APAVIL S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr. 23, în data de 26.01.2023, ora 09.00.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 12.01.2023, ora 15.00, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...