Actualitate

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a unui post de sudor în cadrul Sectorului Horezu, Centrul Exploatare Vest

Concursul constă în susţinerea probei practice pentru verificarea aptitudinilor, care se va desfăşura în data de 18.01.2023 ora 0900, în cadrul Sectorului Reţele Apă situat în Râmnicu Vâlcea, str.Popa Şapcă nr.4.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 11.01.2023 ora 15.00, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...