Actualitate

Începe distribuirea ajutoarelor alimentare în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD)

Municipiului Râmnicu Vâlcea i-au fost repartizate doar 950 de pachete

Începând cu data de 14 decembrie, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea va desfăşura prin Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) activitatea de distribuire a ajutoarelor POAD - produse alimentare la fostul Liceu Tehnologic Oltchim din bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 26.

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. 1 din OUG 84/2020, categoriile de persoane care beneficiază de acest sprijin sunt:

1. familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

2. familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente (persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii) şi în alte situaţii deosebite de vulnerabilitate stabilite prin anchetele sociale, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

Persoanele care aparţin categoriilor enumerate mai sus şi care la data distribuirii ajutoarelor alimentare se află în perioada de satisfacere a stagiului militar, execută pedepse privative de libertate, au domiciliul sau reşedinţa în străinătate, beneficiază de servicii sociale în regim rezidenţial (în instituţii publice sau private) nu au dreptul de a primi ajutoarele distribuite în programul POAD.

Programul de distribuire a pachetelor cu ajutoare alimentare la fostul Liceu Tehnologic Oltchim din bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 26 va fi următorul:

• Pentru beneficiarii de ajutor social şi alocaţie pentru susţinerea familiei, ale căror dosare complete sunt în evidenţele DAS, distribuirea pachetelor cu ajutoare se va face în data de 14 decembrie, în intervalul orar 08.30 -16.00, pe baza actului de identitate.

• Pentru persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente (persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii) şi persoanele care locuiesc în aşezările informale, distribuirea produselor alimentare se va face începând din data de 15 decembrie şi până la epuizarea stocului alocat Municipiului, între orele 08.30 – 16.00 (în zilele de luni – joi) şi 08.30 – 14.00 (vinerea) şi numai în urma înscrierii pe listele suplimentare. Înscrierea se poate face în perioada 6 - 12 decembrie, personal sau prin reprezentantul legal/persoana împuternicită fie telefonic, la numerele 0799807237, 0787371735, 0774433126, fie la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din strada General Magheru nr. 25 (clădirea Socom), pe baza următoarelor documente: actul de identitate (original şi fotocopie), certificatul de handicap valabil la data întocmirii listelor (prezentat în fotocopie). Pentru persoanele care optează pentru înscrierea telefonică, datele de identitate vor fi prelucrate pe baza declaraţiei telefonice, urmând ca acestea să prezinte, obligatoriu, documentele în fotocopii la momentul ridicării produselor. Repartizarea ajutoarelor alimentare POAD pentru aceste categorii se va face conform următoarelor criterii de prioritizare:

- persoanele aflate în situaţii deosebite de vulnerabilitate, aflate în evidenţa DAS Râmnicu Vâlcea, pentru care va fi întocmită ancheta socială de către angajaţii Direcţiei;

- persoanele încadrate în grad de handicap (grav şi accentuat), care nu au beneficiat de aceste produse la ultimele două tranşe (din august 2021 şi din aprilie 2022);

- persoanele încadrate în grad de handicap (grav şi accentuat) care nu au beneficiat de aceste produse în luna aprilie 2022, urmate de cei care deţin un certificat de handicap grav/accentuat valabil şi au ridicat produse la ultimele două distribuiri, până la epuizarea stocului disponibil.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...