Actualitate

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul Sectorului Drăgăşani:

- 2 posturi instalator
- 1 post sudor

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a interviului şi a probei practice pentru verificarea aptitudinilor, astfel:
- Proba scrisă se va desfăşura la sediul APAVIL SA din Rm. Vâlcea, str. Carol l, nr. 3-5, în data de 20.12.2022 ora 11.00;
- Proba practică şi interviul se vor desfăşura în cadrul Sectorului Reţele Apă din Rm. Vâlcea, str. Popa Şapcă nr. 4, în data de 27.12.2022 ora 11.00.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 13.12.2022 ora 15.00, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...