Sub Lupă

Sursa de rezervă pentru alimentarea cu apă a 130.000 de vâlceni, în 2024, rămâne Păscoaia

CJ Vâlcea asigură că sursa de finanţare va fi identificată după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, investiţia se află în stadiul achiziţiei serviciului de proiectare

În urmă cu aproape două săptămâni, anunţam public în premieră că alimentarea cu apă a peste 130.000 de vâlceni din 13 localităţi este în pericol, din cauza lucrărilor pentru “Retehnologizarea CHE Brădişor”, concomitent avându-se în plan şi decolmatarea lacului de acumulare.

Conform planului Hidroelectrica, în vara anului 2024, timp de trei luni, autorităţile vâlcene au obligaţia legală de a-şi asigura pe propria cheltuială o sursă de rezervă de captare a apei. Acum, conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea ne spune că, practic, a participat la o singură întâlnire pe subiect într-un an aproape întreg, şi aceea iniţiată de Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea.

Apavil SA este singura entitate care şi-a făcut treaba serios, inclusiv în privinţa informării tuturor celor 13 UAT-uri vizate de investiţie şi că nu este cazul de căutarea încă unei soluţii de rezervă (“planul B”). Totuşi, preşedintele Constantin Rădulescu şi subordonaţii săi din aparatul de specialitate încă nu precizează o sursă de finanţare, urmând ca ea să fie identificată după aprobarea indicatorilor tehnico-economici în C.T.E. a Apavil SA precum şi de către Consiliul Judeţean Vâlcea.

“Referitor la petiţia dumneavoastră înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea cu nr. 484/09.11.2022, prin care solicitaţi informaţii cu privire la sursa alternativă de alimentare cu apă pentru zona de captare Brădişor, vă comunicăm următoarele:

• în urma informării primite de la Hidroelectrica privind lucrările de retehnologizare a C.H.E Brădişor, Instituţia Prefectului-Judeţul Vâlcea a convocat o întâlnire de lucru la care au participat operatorul regional de captare, tratare, distribuţie şi epurare a apei - APAVIL S.A. împreună cu Consiliul Judeţean Vâlcea, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, A.B.A. Olt şi Hidroelectrica, în scopul identificării sursei alternative de alimentare cu apă, care să înlocuiască captarea Brădişor, în perioada derulării lucrărilor de retehnologizare a C.H.E. Brădişor.

• Până in acest moment, operatorul regional de captare, tratare, distribuţie şi epurare a apei, APAVIL S.A., a încheiat procedura de achiziţie publică a serviciului de proiectare la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii «Construire sursă alternativă de alimentare cu apă pentru zona de captare Brădişor», elaborarea S.F. fiind finalizată. Termenul de realizare a investiţiei este estimat pentru iulie 2024, urmând ca sursa de finanţare să fie identificată după aprobarea indicatorilor tehnico-economici în C.T.E. a APAVIL S.A. precum şi de către Consiliul Judeţean Vălcea.
La această dată, având în vedere cele 3 soluţii prezentate în S.F., proiectantul a propus soluţia tehnică privind construirea sursei alternative de alimentare cu apă ce constă în: prag cu deversor frontal cu priză de apă şi desnisipator, pe pârâul Păscoaia cu o conductă îngropată din OL, DN 600 cu lungimea de aproximativ 1000 m şi conectarea acesteia în conducta OL, DN 1200, existentă.

• Nu este cazul (pentru încă o soluţie de rezervă – n.r.), deoarece această soluţie tehnică se poate realiza înaintea datei programate pentru golirea acumulării Brădişor.

• Da, operatorul regional de captare, tratare, distribuţie şi epurare a apei, APAVIL S.A., a informat U.A.T.-urile ce sunt alimentate din sursa Brădişor.”

SF-ul a costat APAVIL aproximativ 88.000 de euro

Într-adevăr (detaliu pe care îl ştiam deja), APAVIL a comandat (contract nr. 52 din 2 februarie 2022) şi deja primit studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Construire sursă alternativă de alimentare cu apă pentru zona de captare Brădişor”. Valoarea totală a achiziţiei a fost de 443.000 de lei (echivalentul a 88.600 de euro). Deşi explicaţia este departe de a fi exhaustivă (), soluţia tehnică identificată de Aquaproiect Bucureşti fiind “zona de captare Brădişor Vâlcea, aval de captarea din lacul Brădişor.

În octombrie 2010 a avut loc fuziunea dintre societăţile APAVIL şi Acvarim, operatorul judeţean de alimentare cu apă şi canalizare, respectiv cel al Municipiului Râmnicu Vâlcea. Având în vedere că APAVIL deţinea în acel moment investiţia în conducta de alimentare cu apă din lacul de acumulare Brădişor, responsabilitatea asigurării surselor alternative de alimentare cu apă pe durata lucrărilor de mentenanţă de la amenajarea hidroelectrică amintită îi aparţine în continuare.

Pentru imaginea completă asupra subiectului şi stuaţiei, citiţi şi:
http://saptamana.net/articol/19612-alimentarea-cu-apa-a-peste-130-000-de-valceni-din-13-localitati-in-pericol

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...