Economic

Proiectul Regional pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Valcea – localităţi, lucrări şi bugete!

Vâlcea va beneficia de o sumă nerambursabilă, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), de peste 267 milioane euro (fără TVA) pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din judeţ. Iniţiativa cuprinde investiţii care trebuie realizate în următorii trei ani (până în 2025 inclusiv) în domeniul infrastructurii de apă şi apă uzată, respectiv: 25 sisteme de alimentare cu apă şi 15 sisteme de colectare şi tratare a apei uzate.

În ultimii trei ani, peste 12 localităţi vâlcene, multe din sudul judeţului, s-au trezit eliminate din programul regional de dezvoltare a infrastructurii apă/canal pe motive de neeligibilitate. În mod ironic, multe dintre acestea sunt şi acţionari Apavil SA, operator regional apă/canal, şi membri ai ADI APA Vâlcea. Cu alte cuvinte, aceştia vor plăti cote de co-finanţare a proiectului fără să vadă vreun beneficiu. Doar trei exemple: Şirineasa, Popeşti şi Guşoeni.

În continuare, lista localităţilor şi lucrărilor prinse în proiectul regional finanţat prin POIM.

Brezoi - 5,370.624 Euro (26,550.756 lei)
Contract de Lucrări (CL) 1 - Execuţiereţele de alimentare cu apa si canalizare in oraşul Brezoi
Brezoi: lucrări pentru alimentarea localitatii din aductiunea Brădişor si redimensionarea reţelei existente, lucrări de îmbunătăţire a facilităţiilor de stocare şi pompare. Extinderea sistemului de canalizare existent: reabilitare reţele existente, extindere şi staţii de pompare.
Oraşul Brezoi

Budeşti, Dăeşti, Bujoreni şi Păuseşti-Măglaşi - 25,876.712 Euro (127,926.698 lei)
CL 2- Execuţie reţele de alimentare cu apa si canalizare in comunele Budesti, Daesti, Bujoreni si Păuşeşti – Măglaşi
Budeşti: extinderea sistemului de colectare şi epurare a apelor uzate, construcţia de staţii de pompare noi.
Dăeşti: extinderea sistemului în Daesti şi Sâmbotin.
Bujoreni: extinderea sistemului de colectare şi transport apă uzată şi staţii de pompare.
Păuşeşti–Măglaşi: extinderea sistemului de colectare şi statii de pompare.

Horezu şi Vaideeni - 18,526.335 Euro (91,588.642 lei)
CL3 – Execuţie reţele de alimentare cu apa şi reţele de canalizare în oraşul Horezu şi comuna Vaideeni
Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apa existent, reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare existent în aglomerările Horezu, Vaideeni, staţii de pompare noi.

Copăceni, Cernişoara, Frâncesti şi Pesceana - 11,930.613 Euro (58,981.373 lei)
CL4 – Execuţie reţele de alimentare cu apă în comunele Copăceni, Cernişoara, Frâncesti şi Pesceana
1. SAA Cernisoara: extindere SAA (sistem de alimentare cu apă) în (satele) Obârşia, Mădulari, Cernişoara, Armăşeşti, Modoia, Groşi.
2. SAA Copăceni: extindere SAA Veţelu. Copăceni, Hotărasa, Veţelu, Ulmetu, Bălteni, Bondoci.
3. SAA Pesceana: extinderea sistemului. Pesceana, Cermegeşti, Lupoaia, Negraia, Roeşti, Ursoaia.
4. SAA Frânceşti: extinderea sistemului în satele Băluţoaia, Moşteni, Dezrobiţi, Frânceşti, Coşani şi Surpatele.
5. SAA Genuneni – Mănăileşti – înfinţare sistem de alimentare cu apă

Şuşani, Valea Mare, Măciuca şi Livezi - 16,672.878 (82,425.706 lei)
CL5 - Execuţiereţele de alimentare cu apa si canalizare in comunele Şuşani, Valea Mare, Măciuca şi Livezi
1. SAA Măciuca: extinderea reţelei de distributie.
2. SAA Valea Mare: lucrări de extindere a sistemului în satul Drăganu.
3. SAA Livezi: înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă Livezi, sursa propusă fiind doua foraje de adâncime.
4. Aglomerarea Şuşani: înfiinţarea sistemului de colectare şi epurare a apelor uzate, staţii de pompare.
Toate satele vizate în tronson: Măciuca, Oveselu, Botorani, Bocşa, Stefăneşti, Zăvoieni, Popeşti, Ciocănari, Măciuceni, Măldărăsti, Valea Mare, Bătăsani, Delureni, Drăganu, Mărgineni, Pietroasa, Şuşani, Livezi

Băile Govora, Băbeni, Mihăeşti, Pietrari - 37,469.157 (185,236.271 lei)
CL6 – Execuţie reţele de alimentare cu apă şi canalizare în oraşele Băile Govora, Băbeni (Tătarani şi Capu Dealului) şi comunele Mihăeşti şi Pietrari
1. SAA Băile Govora: lucrări de reabilitare a rezervorului şi conductei de aducţiune şi extindere a reţelei de distribuţie în Băile Govora.
2. Clusterul Băbeni – Mihăeşti - Băile Govora: extinderea reţelelor de colectare ape uzate pentru zonele neacoperite la nivelul clusterului Băbeni – Mihăeşti - Băile Govora, staţii de pompare noi în Băile Govora, staţii de pompare în Mihăeşti, staţii de pompare în Tătărani şi Capu Dealului.
3. SAA Pietrari: lucrări pentru reabilitarea gospodăriei de apă.
4. Aglomerarea Pietrari: extinderea sistemului de colectare a apelor uzate, staţii de pompare şi cămine menajere de pompare.

Galicea, Olanu, Drăgoeşti, Stoileşti - 37,161.186 Euro (183,713.752)
CL7 - Reabilitare facilitati de captare şi tratare în Galicea, Olanu şi Drăgoeşti şi Execuţie reţele de alimentare cu apă şi canalizare în comunele Galicea, Olanu, Drăgoeşti şi Stoileşti
1. SAA Galicea , SAA Olanu, SAA Dragoeşti: extinderea sistemului existent în satele Galicea, Teiu, Valea Râului şi Ostroveni, extinderea reţelei de distribuţie în satele Drăgioiu, Nicoleşti, Stoicăneşti, Olanu, Casa Veche şi Cioboţi, reabilitarea facilităţilor de captare şi tratare din GA Cremenari, GA Galicea, GA Olanu şi GA Dragoesti.
2. SAA Stoileşti: lucrări de suplimentare a sursei (realizarea a 3 foraje), reabilitare a gospodăriilor de apă şi extinderea reţelei de distributie.
3. Cluster Galicea - Olanu – Drăgoeşti: extinderea sistemelor existente în Galicea (staţii de pompare noi, cămine menajere de pompare), Olanu (extindere, staţii de pompare, cămine menajere de pompare), Drăgoeşti (extindere, staţii de pompare noi şi cămine menajere de pompare).
Galicea, Teiu, Valea Râului si Ostroveni, satele Dragioiu, Nicolesti, Stoicanesti, Olanu, Casa Veche si Cioboti, Stoilesti, satele Geamana, Bulagei, Obogeni, Netesti, Giuroiu, Ursi, Vladulesti, Delureni, Barsesti si Stoilesti.

Facilităţi noi sau extinse de captare şi tratare a apelor - 11,006.564 euro (54,413.148 lei)
CL8 - Construirea, extinderea si reabilitarea facilitatiilor de captare si tratare pentru sistemele de apa Horezu, Vaideeni, Pietrari, Băile Govora, Voineasa, Brezoi si Titesti
Facilitati de captare, statii de tratare a apei potabile
Horezu, Vaideeni, Pietrari,Băile Govora, Voineasa si Titesti

CL9 - Construirea, extinderea si reabilitarea facilitatiilor de captare si tratare pentru sistemele de apa Cernisoara, Copaceni, Milcoiu, Stoilesti si Genuneni - Manallesti (Francesti) - 5,093.634 Euro (25,181.399 lei)
Facilitati de captare, statii de tratare a apei potabile
Cernisoara, Copaceni, Milcoiu, Stoilesti, Galicea, Olanu, Dragoiestisl Genuneni - Manailesti (Francesti)

CL10 - Construirea, extinderea si reabilitarea facilitatiilor de captare si tratare pentru sistemele de apa Livezi, Valea Mare, Măciucă, Stefanesti, Lalosu - 8,273.363 Euro (40,901.023 lei)
Facilitati de captare, statii de tratare a apei potabile
Livezi, Valea Mare, Măciucă, Stefanesti, Lalosu

CL11 - Valorificare nămoluri - 7,850.189 Euro (38,808.978 lei)
Instalaţie de uscare avansată a nămolurilor - Râmnicu Vâlcea.

CL12 - Realizarea ratei de conectare 100% în Râmnicu Vâlcea şi Ocnele Mari - 2,495.742 Euro (12,338.200 lei)

CL 13 - Realizarea ratei de conectare 100% în Băbeni - 2,696.258 Euro (13,329.489 lei)

CL 14 - Realizarea ratei de conectare 100% în Drăgăşani - 1,764.403 Euro (8,722.679 lei)

CL15 - Realizarea ratei de conectare 100% în Olăneşti - 1,996.765 Euro (9,871.405 lei)

CL16 - Realizarea ratei de conectare 100% în Călimăneşti - 1,009.607 Euro (4,991.196 lei)

CL17 – Execuţie staţie nouă de epurare a apei uzate Brezoi - 4,791.715 Euro (23,688.802 lei)

CL18 - Extindere staţie de epurare Drăgoeşti - 3,937.599 (19,466.306 lei)


Staţii de epurare - 6,884.709 Euro (34,035.936 lei)
CL19 – Execuţie staţii de epurare noi pentru clusterul Horezu şi aglomerarea Şuşani. Staţii de epurare a apei uzate.

La acestea se adaugă contracte de servicii precum: asistenţa tehnică pentru managementul proiectului, suport în Managementul Proiectului, suport în Managementul Financiar al proiectului, actualizarea Master Planului judeţean, sprijin în delegarea de gestiune, activităţi specifice finalizării şi închiderii proiectului, asistenţa tehnică pentru supervizarea lucrărilor, asistenţa tehnică din partea proiectantului, auditarea proiectelor ş.a.m.d, precum şi contractele de furnizare.

TOTAL CONTRACTE PROIECTARE SI EXECUŢIE LUCRĂRI - 47,837.772 Euro (236,495.592 lei)
TOTAL CONTRACTE LUCRĂRI - 210,808.052 Euro (1,042,171.759 lei)

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...