Actualitate

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a 6 posturi în cadrul Sectorului Reţele Canal, Rm. Vâlcea

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul Sectorului Reţele Canal, Rm. Vâlcea:

- 4 posturi instalator
- 2 posturi muncitor necalificat

• Pentru posturile vacante de instalator, concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice de verificare a aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale în meseria pentru care candidaţii aplică şi deţin calificare şi a interviului.
• Pentru posturile vacante de muncitor necalificat, concursul constă în susţinerea probei practice de verificare a aptitudinilor şi a interviului.

Proba scrisă se va desfăşura la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, în data de 22.11.2022, ora 09.00.

Proba practică şi proba interviu se vor desfăşura în cadrul Sectorului Reţele Canal, situat în Rm. Vâlcea, str. Florilor nr.6-8 şi la lucrările în desfăşurare, în data de 28.11.2022, ora 09.00.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 15.11.2022, ora 1500, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...