Actualitate

Ministerul Sănătăţii a pus în dezbatere publică criteriile pentru evaluarea anuală a activităţii managerilor de spitale publice

Ministerul Sănătăţii a pus în dezbatere publică, pe pagina de web www.ms.ro, secţiunea Transparenţă Decizională, proiectul de Ordin privind criteriile de performanţă pe baza cărora se efectuează evaluarea anuală a activităţii managerului spitalului public, în urma căreia contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen.

Criteriile de performanţă sunt reprezentate de indicatori de management ai resurselor umane, indicatori de utilizare a serviciilor, indicatori economico-financiari şi de calitate.

Proiectul de act normativ cuprinde o serie de noi măsuri care vor introduse în cadrul indicatorilor de management

În criteriile care vizează managementul resurselor umane va fi introdus un nou indicator care va reflecta gradul de ocupare cu personal specializat a serviciului/ compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale.

Tot ca o noutate, în indicatorii de utilizare a serviciilor va fi introdus un indicator care va reflecta numărul spitalizărilor de zi raportat la numărul total de spitalizări.

În ceea ce priveşte indicatorii de calitate, au fost introduşi indicatori care iau în calcul dacă unitatea a fost sancţionată pe motive igienico- sanitare, dar şi indicatori ce privesc rata de screening pentru germeni cu risc epidemic (Enterobacterii rezistente la carbapenem, Enterococi rezistenţi la vancomicina, Enterobacterii producătoare de betalactamaze cu spectru extins) la pacienţii internaţi în secţiile ATI, oncologie, hematologie, precum şi realizarea anuală a unui studiu de prevalenţă de moment a infecţiilor nosocomiale şi a consumului de antibiotice pe baza metodologiei elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Se va ţine seama şi de rata de conformitate cu administrarea unei doze unice de antibiotic în profilaxia antibiotică perioperatorie constatată la studiul de prevalenţă de moment.

Evaluarea anuală efectuată pe baza criteriilor de performanţă se face prin raportare la indicatorii de performanţă asumaţi prin contractul de management.

Sursa: Ministerul Sănătăţii

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...