Actualitate

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs, pe perioadă determinată, până la data de 01.11.2024, a unui post de operator chimist în cadrul Sectorului Olăneşti, Centrul Exploatare Rm. Vâlcea

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a interviului şi a probei practice pentru verificarea aptitudinilor, astfel:
- proba scrisă va avea loc în data de 02.11.2022 ora 1100 la sediul APAVIL SA din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3-5;
- proba practică şi interviul vor avea loc în data de 08.11.2022 ora 1100, în cadrul Sectorului Captare, Tratare şi Aducţiune Brădişor - Rm.Vâlcea, Cheia - Rm. Vâlcea al societăţii APAVIL S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Câmpului nr. 17.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 26.10.2022 ora 15.00, la Registratura societăţii APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...