Actualitate

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a 7 posturi în cadrul Sectorului Reţele Canal, Rm. Vâlcea

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul Sectorului Reţele Canal, Rm. Vâlcea:

- 4 posturi instalator
- 1 post mecanic utilaj
- 1 post zidar
- 1 post muncitor necalificat

• Pentru posturile vacante de muncitori calificaţi, concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice de verificare a aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale în meseria pentru care candidaţii aplică şi deţin calificare şi a interviului.
• Pentru postul vacant de muncitor necalificat, concursul constă în susţinerea probei practice de verificare a aptitudinilor şi a interviului.

Proba scrisă se va desfăşura la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, în data de 23.06.2022, ora 09:00.

Proba practică şi proba interviu se vor desfăşura în cadrul Sectorului Reţele Canal, situat în Rm. Vâlcea, str. Florilor, nr.6-8 şi la lucrările în desfăşurare, în data de 29.06.2022, ora 09:00.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 16.06.2022, ora 15:00, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...