Actualitate

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a unui post de electrician în cadrul Serviciului Mecano-Energetic – Compartiment Energetic Exploatare

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice şi a interviului, astfel:
- Selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 03.06.2022, ora 13:00.
- Proba scrisă se va desfăşura în data de 09.06.2022, ora 09:00, la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.
- Proba practică şi interviul vor avea loc în data de 16.06.2022, ora 09:00, în cadrul Sectorului Staţie Epurare Ape Uzate, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 02.06.2022, ora 15:00, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...