Actualitate

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a 2 posturi în cadrul Sectorului Govora, Centru Exploatare Vest

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul Sectorului Govora, Centru Exploatare Vest:
- 1 post instalator
- 1 post lăcătuş mecanic

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice şi a interviului, astfel:
- Selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 09.06.2022, ora 15:00.
- Proba scrisă se va desfăşura în data de 17.06.2022, ora 09:00, la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.
- Proba practică şi interviul vor avea loc în data de 23.06.2022, ora 09:00, în cadrul Sectorului Reţele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str.Popa Şapcă, nr. 2.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 08.06.2022, ora 15:00, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...