Actualitate

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 14 – 20 mai 2022

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 14 – 20 mai 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Poenari, Calea lui Traian şi Goranu.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Puţului şi Aleea Profesor Sergiu Purece.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Cetăţuia, Copăcelu şi Petrişor;
- s-au continuat lucrările de punere în funcţiune a Staţiei de pompare apă de pe strada Livezi;
- s-au continuat lucrările de extindere reţea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
- s-au continuat lucrările de execuţie reţea de canalizare şi racorduri pe strada Kalamata;
- s-au finalizat lucrările de înlocuire reţea de canalizare menajeră pe strada Câmpului;
- s-au finalizat lucrările de înlocuire reţea de apă potabilă pe Aleea Profesor Sergiu Purece;
- s-au executat lucrări de remediere canalizare prăbuşită pe bulevardul Tineretului;
- s-a executat cămin de vizitare colector pluvial pe strada Ostroveni;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Ştirbei Vodă – nr. 16, Aleea Bradului – blocul C5, strada Gib Mihăescu – nr. 1-2, strada Calea lui Traian – blocurile3, 21 şi S26, Aleea Gladiolelor – blocurile B14 şi C32, Aleea Bradului – blocul C4, strada Dacia – blocul 4, strada Petrişor – blocul P5, Aleea Cocorilor – blocul 26, strada Narciselor – blocul C28, Aleea Bradului – blocul C17, Splaiul Independenţei – blocul 1, bulevardul Tineretului – blocurile A9, B4 şi C13 şi bulevardul Tudor Vladimirescu – blocurile 5 şi 17.

35 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 35 de apometre, dintre care 31 verificate şi înlocuite şi 4 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 13 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 34 avize de amplasament şi 6 avize tehnice.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...