Sub Lupă

Vâlceanul din fruntea DLAF raportează primele contacte cu Parchetul European. "18 rapoarte de infracţiune au ajuns la EPPO"

Bogdan Ionuţ Dinţoi, şeful Departamentului de Luptă Antifraudă (DLAF), organism naţional din structura europeană OLAF, a anunţat rezultatele investigaţiilor derulate de inspectorii DLAF în cursul anului trecut. Chair dacă numărul controalelor a scăzut faţă de anii anteriori, ca urmare a reducerii verificărilor pe perioada de execuţie 2007-2013, în acţiunile întreprinse de DLAF se întrevede o creştere a erorilor şi infracţiunilor săvârşie între 2014-2020 pe anumite sectoare, aşa cum ar fi agricultura.

În acelaşi timp, şeful DLAF, secretarul de stat Bogdan Ionuţ Dinţoi a anunţat şi primele relaţii între instituţia pe care o conduce şi Parchetul European, instituţie condusă de românca Laura Codruţa Kovesi. "În cursul anului trecut, începând cu data de 01.06.2021, DLAF a transmis către Parchetul European 18 Rapoarte de infracţiune. Totodată, Parchetul European a transmis Departamentului un număr de 9 sesizări. Acestea se află în lucru, în diverse stadii de verificare", a menţionat şeful DLAF.

Totodată, în anul 2021, în calitate de instituţie de contact în România, DLAF a centralizat şi transmis către OLAF un număr de 2890 rapoarte aferente neregulilor (683 rapoarte iniţiale, 1733 rapoarte de actualizare, 79 cazuri anulate, 388 cazuri închise şi 7 cazuri redeschise), după cum urmează:

- 1915 rapoarte pentru nereguli identificate în cadrul instrumentelor de finanţare a Politicii Agricole Comune ( 438 rapoarte iniţiale, 1329 rapoarte de actualizare, 26 rapoarte care anulează nereguli transmise iniţial; 122 rapoarte de închidere a cazurilor)

- 846 rapoarte pentru nereguli identificate în cadrul instrumentelor de finanţare a Politicii de Coeziune;

- 70 rapoarte pentru nereguli identificate în cadrul instrumentului de finanţare a Politicii Comune în domeniul Pescuitului; precum şi alte rapoarte privind deficienţe şi nereguli în administrarea fondurilor IPA, PHARE, CBC-ENI şi AMIF.

În anul 2021, valorificarea judiciară a activităţii DLAF s-a concretizat prin transmiterea către DNA/alte parchete a unui număr de 137 Note de control, 82 procese verbale de sesizare a organelor de urmărire penală şi 6 adrese de informare.

Aşa cum menţionam anterior, o bună parte dintre acestea au rezultat în urma controalelor efectuate pe administrarea fondurilor APIA şi AFIR, dar şi pe segmentele PECU şi POR.

Mai multe informaţii despre activitatea DLAF şi nivelul de infracţionalitate în gestionarea fondurilor structurale alocate României, într-un amplu articol exclusiv, în curând, în"Săptămâna în Oltenia".

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...