Eveniment

„Vrem o ţară fără deşeuri abandonate!“

“Curăţăm România”, campanie naţională de ecologizare a zonelor afectate de deşeuri!

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a dat startul campaniei naţionale de ecologizare a zonelor afectate de deşeuri „Curăţăm România”, sub sloganul „Vrem o ţară fără deşeuri abandonate!”. La nivel judeţean, campania se derulează sub coordonarea Instituţiei Prefectului.

Pentru derularea eficientă a campaniei la nivelul judeţului Vâlcea a fost constituit, prin ordin al prefectului, un grup de lucru, din care fac parte instituţiile cu atribuţii în domeniu: Garda Naţională de Mediu, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Sistemul de Gospodărire a Apelor, Consiliul Judeţean Vâlcea, Direcţia Silvică Vâlcea, Agenţia Naţională pentru Arii Protejate, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea şi secţia Drumuri Naţionale Vâlcea.

Campania are ca scop ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu deşeuri (plastic, metal, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, sticlă, hârtie, cartoane, lemn, cauciuc, materiale textile, baterii şi acumulatori, anvelope), inclusiv a gospodăriilor, zonelor de protecţie din jurul lacurilor naturale, a lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, digurilor, a canalelor, barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice, a câmpurilor şi pădurilor de pe raza teritorială a UAT-urilor.

Grupul de lucru, coordonat de reprezentanţii Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, va întreprinde măsuri pentru: mobilizarea autorităţilor locale din unităţile administrativ-teritoriale pentru implementarea acestei campanii naţionale; identificarea împreună cu reprezentanţii UAT-urilor a zonelor afectate de depozitări necontrolate de deşeuri; întocmirea unui calendar pentru ecologizarea judeţului Vâlcea; centralizarea datelor primite de la unităţile administrative-teritoriale, întocmirea şi ţinerea evidenţei cantităţilor de deşeuri colectate, transmiterea unor mesaje direcţionate având ca ţintă educarea elevilor în ceea ce priveşte necesitatea prevenirii abandonării de deşeuri.

„Prin această campanie se doreşte o schimbare a percepţiilor şi atitudinilor referitoare la problematica gestionării deşeurilor, atât la nivelul instituţiilor publice, cât şi al persoanelor juridice şi cetăţenilor. Prin cooptarea şi implicarea autorităţilor centrale şi locale, a asociaţiilor de profil, a instituţiilor deconcentrate şi societăţii civile, se intenţionează colectarea tuturor categoriilor de deşeuri, altele decât cele menajere, abandonate de-a lungul drumurilor naţionale, judeţene sau de interes local, pe cursurile de apă, în parcuri şi în alte zone publice”, a declarat Mihai Oprea, prefect al judeţului Vâlcea.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...