Actualitate

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada 10 – 14 ianuarie 2022

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 10 – 14 ianuarie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Căzăneşti, Calea lui Traian, Mihai Eminescu şi Danil Ionescu.
POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-au continuat lucrările de înlocuire reţea de apă potabilă pe strada Calea lui Traian;
- s-au început lucrările pentru execuţia Staţiei de pompe de pe strada Livezi;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat pe străzile I. C. Brătianu şi Gib Mihăescu;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Constantin Gibescu nr. 13, Aleea Narciselor – blocul C28, strada Mihai Eminescu – blocul B13, Aleea Gladiolelor – blocul C27, strada Regina Maria – blocul Cozia, strada Henri Coandă – blocul S3, strada Constantin Brâncuşi – blocurile S1, S3, I11 şi M4, Aleea Cocorilor – blocul 26, strada General Magheru – blocurile S3 şi 6, Aleea Zorelelor – blocul C18, strada Ştirbei Vodă – blocul 100, Aleea Melodiei – blocul P3, strada Banu Mărăcine nr. 33, strada Calea lui Traian – blocul S15, strada Ostroveni – blocurile A14 şi 99A, strada Matei Basarab – blocul P3, 117 şi 118, Aleea Bradului – blocul B7, C7 şi C8, strada Nichita Stănescu – blocul A36/II, strada Colonel Bădescu – blocul 12B, bulevardul Tineretului – blocurile B4 şi A12 şi bulevardul Pandurilor – blocul A8/II.

16 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 16 apometre, dintre care 11 verificate şi înlocuite şi 5 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 2 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 28 avize de amplasament şi 3 avize tehnice.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...