Actualitate

Bogdan-Constantin Matei: Peste 2.500 de şcoli vor primi granturi de 200.000 de euro pentru a reduce abandonul şcolar!

Şcolile vor primi granturi de 200.000 de euro pentru a reduce abandonul şcolar până în 2026, cu bani alocaţi din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)
Programul constă în identificarea şcolilor care au elevi de învăţământul primar şi gimnazial şi se află în risc de abandon şcolar. Astfel, se urmăreşte „sprijinirea acestora în colectarea de date relevante şi realizarea planurilor de activităţi individualizate, prin intermediul Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educaţie”.
Potrivit proiectului de hotărâre, scopurile programului sunt următoarele:
1. „Reducerea abandonului şcolar în minimum 25% din unităţile de învăţământ participante la Programul Naţional în perioada 2021 – 2026;
2. Îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi în cadrul evaluărilor naţionale şi creşterea procentului de elevi care finalizează învăţământul gimnazial;
3. Creşterea participării absolvenţilor învăţământului gimnazial la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a ratei de tranziţie de la învăţământul secundar inferior (gimnazial) la învăţământul secundar superior (liceal sau profesional).”
Conform notei de fundamentare, sunt vizate „peste 2.500 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, inclusiv şcolile aflate în coordonarea acestora, care şcolarizează elevi în învăţământul primar şi gimnazial, din care peste 50% situate în mediul rural. Aceste unităţi de învăţământ sunt selectate dintre cele cu grupuri dezavantajate, risc ridicat şi mediu de părăsire timpurie a şcolii şi abandon şcolar, învăţământ primar şi gimnazial, identificate în cadrul pilotării mecanismului de avertizare timpurie în educaţie”.
Finanţarea Planului Naţional pentru reducerea abandonului şcolar este asigurată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi are o valoare totală aprobată de Comisia Europeană de 543 milioane Euro, fonduri nerambursabile.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...