Actualitate

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a 2 posturi

APAVIL SA – Anunţ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:
- 1 post primitor distribuitor în cadrul Serviciului Aprovizionare şi Logistică
- 1 post gestionar în cadrul Serviciului Aprovizionare şi Logistică

Concursul constă în susţinerea probei scrise şi a unui interviu, care vor avea loc la sediul societăţii din str. Carol I nr. 3-5, Rm. Vâlcea, astfel:
- Selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 14.12.2021, ora 1500.
- Proba scrisă va avea loc în data de 21.12.2021, ora 0900.
- Interviul se va susţine în data de 27.12.2021 ora 0900.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 13.12.2021, ora 15:00, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...