Actualitate

APAVIL SA: Anunţ privind scoaterea la concurs 3 posturi


- 1 post şofer în cadrul Coloanei Auto/Utilaje, Rm. Vâlcea
- 1 post şofer în cadrul Coloanei Auto/Utilaje, Drăgăşani
- 1 post mecanic utilaj în cadrul Coloanei Auto/Utilaje, Rm. Vâlcea

Concursul constă în probă scrisă, probă practică şi interviu care se vor desfăşura în cadrul Coloanei Auto/Utilaje, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23.

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 11.10.2021, ora 15.00;
- proba scrisă va avea loc în data de 18.10.2021, ora 09.00;
- proba practică şi interviul se vor susţine în data de 22.10.2021, ora 09.00.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 08.10.2021, ora 13.00, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.


 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...