Eveniment

Furturi de apă şi racorduri ilegale depistate de Apavil

Având în vedere că în ultima perioadă Apavil S.A a înregistrat pierderi de apă generate de avarii şi furturi, operatorul regional al serviciilor de apă şi de canalizare a demarat o campanie de eliminare a pierderilor de apă din sistemul public.

APAVIL SA prin Serviciul Control Clienţi - structură organizatorică în coordonarea Directorului Comercial, a desfăşurat în luna august acţiuni specifice de verificare şi control a clienţilor societăţii în vederea depistării utilizatorilor cu branşamente clandestine, a utilizatorilor fără contract de furnizare, a utilizatorilor cu surse proprii de apă nedeclarate, dar care evacuează apa în reţeaua de canalizare, de verificare a integrităţii sigiliilor la apometrele montate în căminele de branşament şi a etanşeităţii legăturilor, pentru înlăturarea pierderilor din reţea etc.

În urma acţiunilor de verificare a clienţilor efectuate în Drăgăşani, Nicolae Bălcescu, Horezu şi Rm. Vâlcea au fost depistaţi:
- 7 clienţi cu branşamente frauduloase. S-a luat măsura eliminării branşmentelor frauduloase şi sistarea furnizării alimentării cu apă până la achitarea prejudiciului si intrarea în legalitate;
- 3 utilizatori cu branşamente clandestine. S-a luat măsura blindării branşamentelor identificate, achitarea prejudiciului şi dispunerea intrării în legalitate (obţinere aviz ethnic, încheiere contract de furnizare cu apă, după caz);
- 3 utilizatori cu surse proprii de apă nedeclarate, dar care evacuează apa în reţeaua de canalizare;
- 3 clienţi cu racorduri de canalizare nedeclarate, care deversau în reţeaua publică de canalizare fără a deţine contract cu societatea pentru acest serviciu;
- O pompă stradală necontorizată care a fost dezafectată;

Atragem atenţia consumatorilor că furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare constituie infracţiune în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se pedepseşte potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, aşa cum este prevăzut în Legea srviciilor comunitare pentru utilităţi publice (nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare), art. 46, alin. 1: „ Constituie infracţiune în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se pedepseşte potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare, fapta săvârşită cu intenţie privind furtul de apă din sistemul de alimentare cu apă.” De asemenea, pentru situaţiile de consum clandestin, prejudiciul adus societăţii se stabileşte conform Ordinului 29/N/1993 al MLPAT – Ordin pentru aprobarea Normativului – cadru privind contorizarea apei şi a aenergiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, facturându-se 120 mc/lunar (consum pompă cu jet continuu cf. Normativului), aplicate pe o perioadă de maxim 36 de luni anterioare depistării.
Acţiunile de verificare vor continua în toată aria de operare, pentru identificarea branşamentelor frauduloase de apă care conduc la reducerea debitului de apă şi îngreunează eforturile operatorului de asigurare a serviciilor în condiţii optime, fiind afectaţi astfel toţi consumatorii.

Pentru stoparea acestor acţiuni ilegale de furt de apă din sistemul public de alimentare cu apă şi racordări ilegale la reţeaua de canalizare, facem un apel la locuitorii judeţului să anunţe reprezentanţii Apavil S.A prin sesizarea oricărei situaţii care pare suspectă, la sediul societăţii din str. Carol I nr. 3-5, dispeceratul Apavil S.A – 0250820010/ 0350802160 sau pe adresa de e-mail control.clienti@apavil.ro.

Compartimentul comunicare, mass-media al societăţii Apavil SA

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...