Economic

Centrala în cogenerare a CIECH Soda, în stand-by

o Toate autorizaţiile necesare pentru construirea centralei sunt în etapa finală a obţinerii lor şi au fost finalizate toate etapele premergătoare

CIECH Soda România anunţă astăzi, la exact doi ani de la intrarea în stand-by a fabricii de sodă calcinată, că trebuie luate urgent deciziile necesare pentru concretizarea cu succes a proiectului său energetic, în caz contrar pierzându-se nu numai o componentă importantă a forţei economice a regiunii, ci şi şansa de a avea o nouă sursă de energie eficientă şi cu emisii reduse pentru regiune şi pentru România. Compania este în etapa finală de obţinere a autorizaţiilor necesare pentru începerea construirii unei termocentrale în cogenerare de înaltă eficienţă, împreună cu un partener, în incinta fabricii de sodă calcinată din Râmnicu Vâlcea.

Acest proiect energetic matur, cu un impact substanţial asupra decarbonizării, poate ajuta România să îşi atingă obiectivele de mediu şi să-şi crească producţia proprie de energie electrică. Centrala în cogenerare de înaltă eficienţă, care foloseşte gazele naturale drept combustibil, va reduce emisiile de CO2 cu 51% faţă de fostul furnizor de energie, o reducere suplimentară fiind asigurată de capacitatea „hydrogen ready” a centralei, adică posibilitatea de a produce energie pe baza unui amestec de gaze naturale şi hidrogen în proporţie de până la 30%.

CIECH Soda România a prezentat proiectul autorităţilor române competente, pentru a fi inclus în planurile de dezvoltare în vederea atingerii de către România a obiectivelor sale de mediu (decarbonizarea), alături de beneficiile economice ale acestuia. În acelaşi timp, compania a înaintat autorităţilor române mai multe solicitări cheie şi a cerut decizii pozitive în vederea implementării cu succes a proiectului său energetic.

“Avem nevoie de decizii: ca noul bonus pentru cogenerare, care urmează să fie introdus în România, să fie disponibil pentru noile investiţii în cogenerarea de înaltă eficienţă, ca alocarea resurselor financiare pentru proiectul nostru energetic să fie inclusă în Fondul de Modernizare (10 D) şi în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi asigurarea funcţionării pe termen lung a carierei de calcar a SNS Salrom”, a declarat Witold Urbanowski, CEO al CIECH Soda România.

Avantajul major al acestui proiect este cogenerarea de înaltă eficienţă: tot aburul industrial produs de centrală va fi utilizat în procesul de producere a sodei calcinate, împreună cu o parte din electricitatea rezultată din cogenerare, în timp ce surplusul de energie electrică va fi injectat în Sistemul Energetic Naţional (SEN), asigurând o sursă stabilă pentru producţia naţională de energie electrică.

“Avem un exemplu clar de proiect care aduce numai beneficii tuturor părţilor implicate: un proiect matur, la cheie, ecologic, care poate genera creştere economică pentru întreg ecosistemul de companii din Vâlcea. Odată cu iniţierea proiectului, construcţia noii centrale în cogenerare şi reluarea producţiei de sodă vor avea un efect pozitiv asupra a peste 4400 de persoane şi locuri de muncă suplimentare. Credem că avem toate motivele să sperăm la includerea proiectului în PNRR şi să fim optimişti că, în următorii 3 ani, vom contribui la atingerea atât a obiectivelor de mediu, cât şi a celor economice la nivelul întregului judeţ”, a adăugat Witold Urbanowski.

De asemenea, CIECH Soda România a solicitat producătorilor echipamentelor termocentralei ca acestea să fie pregătite pentru a susţine integrarea hidrogenului, alături de gazele naturale, deoarece acest combustibil va fi utilizat tot mai mult în cadrul procesului de migrare către surse de energie verde. Proiectul CIECH Soda România se află în avangarda iniţiativelor de decarbonizare, respectând pe deplin cele mai înalte standarde pentru producţia de energie verde.

Construcţia centralei în cogenerare de înaltă eficienţă ar asigura reluarea producţiei de sodă, ceea ce, la rândul său, ar asigura crearea a peste 900 de noi locuri de muncă şi un impact pozitiv asupra întregului lanţ de furnizori locali, precum şi taxe în valoare de 1 milion de lei anual la bugetul local şi ar contribui la siguranţa Sistemului Energetic Naţional prin injectarea, în faza finală, a unui surplus de energie electrică de până la 170 MW, produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă.
Construirea propriei surse de energie, reprezentată de centrala în cogenerare de înaltă eficienţă (care să producă energie termică şi energie electrică), care foloseşte gazele naturale drept combustibil şi cu o capacitate instalată de 230 MW pentru energia electrică şi 260 MW pentru abur industrial, va permite repornirea producţiei de sodă calcinată şi va majora capacitatea de producţie a sodei cu 30% în faza finală.

Planul de execuţie este formulat în două etape: în prima fază, 70% din producţia de energie planificată va permite reluarea activităţilor de producere a sodei în cadrul CIECH Soda România, iar, în etapa a doua, 30% din energia produsă va permite dezvoltarea de noi proiecte prin creşterea capacităţii producţiei de sodă şi prin investiţii greenfield în noi produse, cum ar fi bicarbonatul de sodiu.

Proiectul construcţiei unei noi centrale termoelectrice, împreună cu un partener, în incinta fabricii de sodă calcinată a companiei a fost iniţiat ca urmare a faptului că, în ultimii ani, furnizorul local, aflat în insolvenţă, nu a reuşit să ofere condiţii economice viabile pentru aburul industrial furnizat, un element vital în procesul de producere a sodei, ceea ce a forţat oprirea producţiei la CIECH Soda România.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...