Actualitate

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 24 – 30 iulie 2021

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 24 – 30 iulie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Matache Temelie, Câmpului, Ostroveni, Intrarea Valea Dumitrana, Calea lui Traian, Episcop Clement, Mircea Stancu, Aleea Nuci şi Splaiul Independenţei.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Buda, Danil Ionescu, Lucian Blaga, Pictor Tătărăscu şi bulevardul Tineretului.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor şi Goranu.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Feţeni, Popa Şapcă şi Petrişor;
- s-au continuat lucrările de extindere reţea de canalizare şi racorduri pe strada Schitul Troianu;
- s-au continuat lucrările de extindere reţea de canalizare pe strada Posada;
- s-au identificat cămine de canalizare şi s-au montat guri de scurgere;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Pandurilor, Aleea Gladiolelor – blocul C19, strada Marin Sorescu – blocul A36/2, strada Calea lui Traian – blocul L, strada Mihai Viteazu – blocul 101, strada Toporaşilor, strada Ferdinand, strada Stolniceni, Aleea Stejarului– blocul C16, strada Dr. Sabin, Aleea Panseluţelor – blocul C28, strada Liviu Rebreanu, strada Ciocăneştilor, strada Constantin Brâncuşi – blocul H4, strada Lucian Blaga – blocul A52, strada Carol, strada Cocorilor – blocul 26, strada Marin Sorescu – blocul A34/1, strada Kalamata, strada Argintari, strada Drumul Gării, Aleea Mioriţei – blocul N5, strada Dacia – blocul 86, strada Bogdan Amaru şi bulevardul Tineretului – blocul A17/1.

6 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 6 apometre, dintre care 3 apometre verificate şi înlocuite şi 3 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 7 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 10 avize de amplasament şi 4 avize tehnice.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...