Sub Lupă

Aproape toată conducerea APAVIL Râmnicu Vâlcea, în conflict de interese

Directorul tehnic deţine ilegal funcţia, fără obligatoriile studii superioare de lungă durată, directorul general şi-a ascuns acţiunile la firma privată în fustele soţiei, dar din CA-ul societăţii face parte chiar fosta lui contabilă şefă

Respectul faţă de lege şi egalitatea tuturor în faţa ei rămân noţiuni abstracte pentru conducerile majorităţii instituţiilor şi societăţilor cu capital public. Asortate cu lipsa de transparenţă, alcătuiesc în continuare un meniu numai bun de cercetat aproape la tot pasul de către instituţiile de control, dar, în mod inexplicabil, acest lucru nu se întâmplă. În acest context putem “înţelege” obtuzitatea conducerii APAVIL Râmnicu Vâlcea, care amână la infinit până şi o banală întâlnire cu jurnaliştii, deşi autorităţile locale care sunt acţionarii societăţii au recunoscut, într-un sfârşit, gravele dificultăţi financiare cu care se confruntă aceasta. Numai că, după detaliile pe care le evidenţiem azi, nu o va mai putea face aproape nimeni pentru prea mult timp.

Subinginerul David Borleanu, director tehnic şi de exploatare al operatorului vâlcean de alimentare cu apă şi servicii de canalizare, se află atât într-o funcţie necorespunzătoare pentru studiile sale (conform regulamentului de organizare al concursului, ocupantul respectivei funcţii trebuie să deţină obligatoriu studii superioare de durată, încheiate cu lucrare de licenţă!), cât şi într-un conflict de interese şi el destul de cunoscut şi de alţi angajaţi ai societăţii.

În iunie 2019, el menţionează (aparent neglijent), în declaraţia de avere postată pe site-ul societăţii, doar salariul pe care l-a încasat de la SC Hidroconstrucţia anterior transferării la APAVIL, precum şi pe cel al soţiei, Ioana Borleanu (director executiv în cadrul Primăriei Râmnicu Vâlcea şi membru în Consiliul de Administraţie al clubului sportiv SCM Râmnicu Vâlcea). Nu sunt menţionate şi acţiunile pe care le deţine la societatea privată şi care reies din datele Ministerului Finanţelor Publice. Asta în contextul în care, de ani buni, o parte importantă a lucrărilor din cadrul proiectelor cu finanţare externă (în valoare de zeci de milioane de euro) ale APAVIL sunt derulate chiar cu Hidroconstrucţia. Nici în ce o priveşte pe soţia sa lucrurile nu sunt chiar conforme cu prevederile legale, APAVIL făcând şi consistente sponsorizări pentru clubul sportiv.

Directori şi membri în AGA şi CA numiţi politic, complici

Directorul tehnic nu este singurul care se află într-un posibil conflict de interese, însă. Din Consiliul de Administraţie al APAVIL S.A. au făcut sau fac parte: Elena Daniela Ciobanu, preşedinte, juristă desemnată de Primăria Râmnicu Vâlcea (principal acţionar), Elena Simona Predescu, din partea CJ Vâlcea (celălalt acţionar important), Constantin Tudora (director comercial), Nicoleta Bâlă (director economic) şi Ioan Nistor (şef serviciu, fost director general provizoriu şi director economic), Mihai Gheorghe Duţu şi Ana Elena Miu. Ultima menţionată este sau a fost, potrivit propriului CV postat pe siteul societăţii, contabil şef în cadrul Bogdan Construct SRL, societate la care acţionar unic a rămas soţia directorului general Ion Florescu, după ce acesta a fost numit (31 august 2020) la conducerea operatorului cu sprijinul PER. Bogdan Construct a derulat şi derulează lucrări importante în localităţile judeţului fix pe introducere de reţele de apă şi canalizare, unele cu mari probleme (vezi cazul comunei Popeşti).

Art, 70 - Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.
Art. 71 - Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.
- LEGEA nr. 161/2003, actualizată 2021

Art. 301. (1) - Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
- COD PENAL, INFRACŢIUNI DE SERVICIU – CONFLICTUL DE INTERESE

Fals în înscrisuri publice, corolar al olimpiadei de încălcări flagrante ale legii

Codul etic al Consiliului de Administraţie al APAVIL S.A.Vâlcea stipulează, la alineatul 1.6 : “Conflictul de interese se poate defini ca pe o situaţie în care o persoană sau organizaţie are interese particulare sau personale suficient de puternice încât să influenţeze exercitarea obiectivă a funcţiei sau rolului său oficial.

Un conflict de interese există chiar dacă nu rezultă din aceasta în mod direct un act negativ, impropriu sau incorect, dar care dă aparenţa de incorectitudine şi care subminează încrederea în persoana sau organizaţia aflată în această postură. (...) Conflictul de interese apare atunci când un administrator are un interes personal care influenţează sau pare să influenţeze îndeplinirea atribuţiilor sale cu imparţialitate şi obiectivitate”. Acelaşi cod etic, postat pe siteul societăţii, la art. 3.2 precizează: “Toţi administratorii Societăţii au obligaţia să raporteze orice situaţie în care au un interes personal sau reprezintă un interes al unei terţe, abţinându-se să participe la luarea deciziilor în cadrul Consiliului de Administraţie în aceste situaţii”.

În acest context, completarea declaraţiilor de avere şi interes cu omiterea acestor detalii importante te duc cu gândul la un concurs de infracţiuni, pentru că se cam încadrează la fals în înscrisuri publice, dacă ne luăm doar după jurisprudenţa cazurilor instrumentate de Agenţia Naţională de Integritate (ANI).

Descărcaţi documente PDF aici: Descărcăţi aici documentul., Descărcăţi aici documentul., Descărcăţi aici documentul..

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...