Economic

Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat Strategia 2021-2023

Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat Strategia pentru perioada 2021-2023, document ce a fost elaborat în conformitate cu noul context generat de pandemia COVID-19.

Obiectivele strategice aferente intervalului menţionat au fost reanalizate şi actualizate, în strânsă corelare cu cele mai recente politici adoptate la nivel European: noul Plan de acţiune pentru Uniunea Pieţelor de Capital şi integrarea pieţelor financiare, dezvoltarea durabilă, digitalizarea şi inovaţia tehnologică în sectorul serviciilor financiare.

De asemenea, Programul de activităţi pentru anul 2021 cuprinde acţiuni punctuale menite să asigure promovarea stabilităţii financiare, asigurarea convergenţei intersectoriale, armonizarea cadrului de reglementare şi întărirea funcţiilor de supraveghere. Totodată, programul presupune şi continuarea procesului de întărire a capacităţii instituţionale, în acord cu măsurile, practicile şi priorităţile strategice promovate la nivelul autorităţilor europene ESMA şi EIOPA.

Incertitudinile şi riscurile sporite la adresa evoluţiei şi stabilităţii economiei globale generate de efectele pandemiei COVID-19, dar şi de măsurile restrictive, aplicate pe plan naţional şi european, presupun adaptarea continuă şi considerabilă a modului de funcţionare a Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi ridicarea standardelor profesionale şi a vitezei de reacţie la nivel instituţional.

Criza COVID-19 a însemnat şi intensificarea utilizării tehnologiei în toate procesele şi activităţile Autorităţii, fapt care a condus la o reaşezare şi o regândire a priorităţilor şi a obiectivelor instituţionale, pentru a răspunde cât mai eficient provocărilor legate de riscurile emergente şi pentru a dispune măsurile optime menite să asigure încredere în pieţele financiare.

Aşadar, atât obiectivele strategice, cât şi programul de activităţi sunt adaptate noilor realităţi şi provocărilor fără precedent aduse de pandemia COVID-19 şi urmăresc îndeplinirea rolului strategic al instituţiei, prin asigurarea funcţionării corecte a pieţelor supravegheate, dar şi prin corelarea prevederilor legislative naţionale cu legislaţia europeană şi cu cele mai bune practici în domeniu.

Strategia Autorităţii de Supraveghere Financiară 2021-2023 poate fi consultată AICI: https://asfromania.ro/informatii-publice/obiective-strategice-asf-2021-2023/strategie-2021-2023

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...