Actualitate

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 14 - 20 noiembrie 2020

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 14 – 20 noiembrie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Dealu Malului, Priporu, Colonie Nuci, Râureni, Ostroveni, Prundului, General Magheru, V. Olănescu, Socului şi Zambilelor.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Prundului, General Magheru, Socului, Zambilelor şi Colonie Nuci.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a igienizat perimetrul rezervorului de apă Cetăţuia;
- s-au început lucrările de extindere reţea apă potabilă şi canalizare pe strada Intrarea Grigore Râmniceanu;
- s-au montat 2 hidranţi Dn 80 pe strada Splaiul Independenţei – Stadionul Municipal;
- s-au înlocuit placă suport beton şi capace cămine de canalizare menajeră pe strada Dobrogeanu Gherea;
- s-a refăcut cămin de canalizare menajeră pe strada Nicolae Iorga – blocul A32/I;
- s-a înlocuit tronson de canalizare menajeră pe strada Mihai Eminescu;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Prundului, strada General Magheru – blocul G, strada Splaiul Independenţei – blocul 5, strada Mihai Eminescu – blocul C11, strada Ion Creangă, strada Câmpului, strada Aleea Bradului – blocul C4, strada Aleea Panseluţelor – blocul C28, strada Aleea Trandafirilor – blocul B8, strada Lucian Blaga – blocul A33, strada Ostroveni – blocul A15, strada Florilor – blocul S30/I, strada Emil Avrămescu – blocul R, strada Posada, strada Calea lui Traian – blocurile 9, 34 şi Filipin, strada Maior V. Popescu – blocul MVP, bulevardul Tineretului – blocul A16 şi bulevardul Pandurilor – blocul A8/I.

39 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 39 de apometre, dintre care 35 verificate şi înlocuite şi 4 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 4 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 12 avize de amplasament şi 7 avize tehnice.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...