Actualitate

Informare de presă!

Activitate intensă la Apavil S.A. - “Centru Vest” - 17 noiembrie 2020

APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 09 – 15 noiembrie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 20: comuna Tomşani – satul Bogdăneşti; conductă PEHD Dn 25: comuna Păuşeşti – satul Păuşeşti, comuna Pietrari – satul Pietrari, comuna Buneşti – satele Buneşti, Teiuşu şi Râpăneşti, comuna Mihăeşti – satele Govora, Gurişoara şi Vulpuieşti şi oraşul Horezu – satul Romanii de Sus; conductă PEHD Dn 32: oraşul Băbeni – strada Tătărani; conductă PEHD Dn 50: oraşul Băbeni – strada Dragoş Vrânceanu; conductă PEHD Dn 75: oraşul Horezu – satul Ifrimeşti; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomşani – satul Tomşani; conductă PEHD Dn 125: comuna Cernişoara – satul Groşi; conductă OL 89: comuna Măldăreşti – satul Ciupa. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Şirineasa – satele Şirineasa şi Slăviteşti.

La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la starea iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a desfundat racord de canalizare menajeră în oraşul Horezu – strada Parcului;
- s-au înlocuit robineţi defecţi în comuna Galicea – strada Berzelor şi comuna Şirineasa – satul Ciorăşti;
- s-au efectuat aerisiri ale reţelei de apă în comuna Galicea – strada Teodoreşti;
- s-au efectuat lucrări de înlocuire hidranţi defecţi în comuna Şirineasa;
- s-a asigurat asistenţă tehnică pentru realizarea de branşamente noi în comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus;
- s-a decolmatat şi curăţat barajul de captare Râmeşti;
- s-a înlocuit tronson reţea apă potabilă PEHD Dn 32 în comuna Buneşti;
- s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de epurare din comuna Mihăeşti;
- s-a efectuat igienizarea incintei puţuri captare apă Surpatele din comuna Frânceşti;
- s-a efectuat spălarea şi curăţarea Staţiei de epurare Tomşani din comuna Tomşani;
- s-au pus în funcţiune sistemele dozatoare hipoclorit şi instalaţiile de durizare şi deferizare aferente Staţiei de apă din comuna Frânceşti;
- s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de apă Govora din comuna Mihăeşti;
- s-au vidanjat căminele Staţiei de epurare ape uzate Slăviteşti din comuna Şirineasa;
- s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de apă Dealul Galicii din comuna Galicea;
- au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Pietrari, Frânceşti;
- s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
- s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă potabilă, a staţiilor de retratare apă potabilă, a staţiilor de repompare apă potabilă, a staţiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
- s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;
- a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...