Actualitate

Informare de presă!

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 10 - 16 octombrie 2020

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 10 – 16 octombrie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Colonie Nuci şi Bogdan Amaru.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Carol I, Ostroveni, Dimitrie Drăghicescu, Aurelian Sacerdoţeanu şi bulevardul Tineretului.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a asigurat asistenţă tehnică pe strada Săliştea Nouă;
- s-a igienizat perimetrul rezervorului de apă Capela;
- s-a înlocuit tronson reţea de canalizare menajeră pe strada Mihai Viteazu;
- s-au început lucrările de extindere reţea apă potabilă şi canalizare pe strada Intrarea Grigore Râmniceanu;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Kalamata, strada Mihai Viteazu, strada Maior V. Popescu, strada Aleea Melodiei – blocul N9, strada Calea lui Traian – blocurile 3, 5 şi 9, strada Antim Ivireanu, strada Patriarh Iustinian Marina, strada Tudor Vladimirescu, strada Aleea Olăneşti – blocul 9, strada Mihai Eminescu – blocul C14, strada Luceafărului – blocul A20, strada Nicolae Iorga – blocul A26, strada Aleea Cocorilor – blocul 26, strada Aleea Panseluţelor – blocurile C23 şi C32, strada General Magheru – blocul S2, strada Eugen Ciorăscu – blocul A52 şi bulevardul Tineretului – blocurile A11/I, A11/II, A11/III şi B2.

10 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 10 de apometre, dintre care 6 verificate şi înlocuite şi 4 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 5 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 18 avize de amplasament şi 1 aviz tehnic.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...