Actualitate

Informare de presă!

Activitate intensă la Apavil S.A. - “Centru Vest”

APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 20 – 27 septembrie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 20: oraşul Horezu – străzile Bălăneşti, Olari, Râmeşti şi Nicolae Bălcescu; conductă Dn 25: comuna Păuşeşti – satul Tâlvaci, comuna Frânceşti – satul Moşteni, comuna Pietrari – satele Pietrari şi Pietrarii de Sus, comuna Mihăeşti – satele Gurişoara şi Vulpuieşti, comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos, comuna Cernişoara – satul Măldăreşti şi oraşul Băile Govora – străzile Socului, Şcolii, Tudor Vladimirescu şi Vasile Alecsandri; conductă PEHD Dn 32: comuna Pietrari – satul Pietrari şi comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos; conductă PEHD Dn 75: comuna Nicolae Bălcescu – satele Dosul Râului şi Predeşti; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomşani – strada Principală. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Galicea – satul Bratia din Vale, comuna Şirineasa şi oraşul Băbeni – străzile Remizei şi Petrolului.
La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la starea iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti;
• s-a înlocuit regulator de presiune defect în comuna Mihăeşti – satul Vulpuieşti;
• s-a curăţat ejectorul aferent pompei hipoclorit de sodiu din cadrul Staţiei de apă Cernişoara;
• s-a desfundat manual racord canalizare menajeră în comuna Tomşani – strada Principală;
• s-a intervenit pentru buna funcţionare a reţelei de canalizare din comuna Şirineasa;
• s-a asigurat asistenţă tehnică pentru realizarea de branşamente noi în comuna Păuşeşti – satul Şerbăneşti, comuna Măldăreşti – satul Măldăreşti, oraşul Horezu – satul Romanii de Sus şi comuna Galicea – satul Galicea;
• s-a efectuat curăţarea şi spălarea incintei Staţiei de epurare Tomşani;
• au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Pietrari, Frânceşti;
• s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă potabilă, a staţiilor de retratare apă potabilă, a staţiilor de repompare apă potabilă, a staţiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
• s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;
• a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...