Actualitate

Informare de presă!

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 19 – 25 septembrie 2020

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 19 - 25 septembrie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Maior V. Popescu, Dobrogeanu Gherea şi Râureni.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Buda, Petre Constantinescu, Dobrogeanu Gherea, General Magheru, Matei Basarab, Depozitelor, Carol I, bulevardul Tineretului şi bulevardul Dem Rădulescu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-au început lucrările de înlocuire branşamente pe strada Splaiul Independenţei – blocul 6;
- s-au continuat lucrările de extindere reţea apă potabilă pe strada Livezi;
- s-au executat 20 de branşamente apă potabilă şi 20 de racorduri canalizare menajeră pe strada Alunului;
- s-a înlocuit tronson reţea de canalizare menajeră pe Aleea Teilor – blocul C6;
- s-au executat lucrări pentru montarea unei cişmele stradale pe bulevardul Nicolae Bălcescu;
- s-au înlocuit branşamente apă PEHD PN 10 Dn 50 şi s-a dezafectat reţeaua de apă potabilă OL 159 pe strada Maior V. Popescu;
- s-a montat capac cămin de canalizare pe strada Nicolae Bălcescu;
- s-a decopertat cămin de canalizare menajeră pe strada Ostroveni;
- s-a curăţat reţea de canalizare Dn 300 pe strada Calea lui Traian;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Lucian Blaga – blocul A42/II, Aleea Melodiei – blocul N9, strada Rapsodiei – blocul SOF 1, strada Henri Coandă, strada Marin Preda – blocul A28/II, strada Kalamata, strada Mihai Viteazu, strada Patriarh Iustinian Marina, bulevardul Tineretului – blocurile A12, A54 şi B5, strada Aleea Panseluţelor – blocul C28, strada Mihai Eminescu – blocul B13, strada Gib Mihăescu, strada Aleea Teilor – blocul C6, strada Aleea Stejarului – blocul B0, strada Aleea Garoafelor – blocul C22, strada I. C. Brătianu – blocurile A64 şi A65, strada Splaiul Independenţei – blocul 3, strada General Magheru – blocul S3, strada Calea lui Traian – blocul D4, strada Constantin Brâncuşi – blocul M3, strada Aleea Primăverii – blocul B1 şi strada Matei Basarab – blocul 118.

24 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 24 de apometre, dintre care 20 verificate şi înlocuite şi 4 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 10 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 24 avize de amplasament şi 4 avize tehnice.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...