Sub Lupă

Primarul liberal din Frânceşti o comite din nou!

Decedaţi amendaţi post-mortem, bani pentru lucrări neefectuate, conform raportului Curţii de Conturi

Primarul comunei Frânceşti, liberalul Daniel Paraschiv, stabileşte un record pe care până şi fostul baron teleormănean Liviu Dragnea l-ar invidia, acela de a pune sarcină fiscală pe osemintele unor persoane decedate de ani buni.

Conform unui raport al Curţii de Conturi efectuat pe perioada aferentă anului 2018, penelistul Paraschiv încă menţinea în evidenţa contabilă a instituţiei, pe sold creanţe, „a sumelor care potrivit legii se aflau în situaţia de a fi anulate, reprezentând amenzi ale persoanelor fizice decedate, în sumă de 15.000 lei”.

Risipă de 1,7 milioane euro

Tentativa primarului de a impozita răposaţi care zăceau liniştiţi „la loc de verdeaţă, la loc de odihnă”, conform obiceiului creştinesc, nu este singura ilegalitate constatată de procurorii Curţii de Conturi a României.

Pe lângă neradierea unor creanţe inutile, Daniel Paraschiv a reuşit şi performanţa de a toca 1,7 milioane euro în scopuri care frizează atât gama penibilului, cât şi a absurdului.

Spre exemplu „la obiectivul de investiţii ‘Alimentare cu apă a satelor Surpatele, Băluţoia, Moşteni, Dezrobiţi, Coşani, Frânceşti şi Viişoara, Comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea’ au fost efectuate plăţi pentru lucrări neexecutate şi echipamente tehnologice nelivrate/nemontate care au fost recepţionate, facturate şi decontate necuvenit în anul 2018. Valoarea prejudiciului constatat pentru eşantionul verificat este de 41 mii lei la care se adaugă accesoriile în sumă de 4 mii lei. Entitatea auditată a efectuat plăţi în sumă totală de 80 mii lei pentru lucrări neexecutate, incluse în situaţiile de plată parţiale, pentru investiţii contractuale aflate în derulare, la care nu s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor,” după cum arată raportul.

De asemenea, garanţia care trebuia depusă de constructori pentru buna execuţie a lucrărilor nu a a mai fost solicitată, prejudiciul creat la bugetul comunei fiind de 140.000 lei. În acelaşi timp, alte sume depuse de executanţii lucrărilor, în valoare de 754.000 lei nu au fost înregistrate în „evidenţa contabilă a instituţiei”.

Alte investiţii în valoare de 7 milioane lei, în majoritatea lor drumuri, finalizate şi recepţionate, nici măcar nu au apărut în contul activelor fixe ale primăriei.

O supapă prin care par să se fi scurs banii publici este chiar Şcoala Gimnazială Frânceşti unde “au fost constatate următoarele abateri: nu s-a calculat şi înregistrat în contabilitate conform prevederilor legale, amortizarea activelor fixe; nu s-au înregistrat cronologic în conturile sintetice şi analitice, documentele justificative privind achiziţia de combustibil, nu au fost întocmite note de recepţie pentru achiziţiile de carburanţi conform prevederilor legale, nu au fost întocmite corect bonurile de consum pentru evidenţierea cheltuielilor cu carburanţii în sumă de 13.000 lei (nu a fost completat Registrul de casă conform prevederilor Regulamentului operaţiunilor de casă); înregistrarea eronată în evidenţa contabilă ca imobilizare-mijloc fix, a contravalorii unor lucrări constând în modernizări ale clădirilor şcolare, cu care, potrivit prevederilor legale, se majorează valoarea construcţiei proprietatea Primăriei Frânceşti, aflată în inventarul domeniului public al comunei, în sumă de 200.000 lei.”, mai arată raportul auditorilor.

“Nu este posibil ca în secolul XXI, o primărie europeană să nu aibă evidenţa populaţiei de pe raza comunei şi să impoziteze morţii! Sunt consternat de ce se întâmplă acum în Frânceşti. Mai grav este faptul că, pe lângă aceste nereguli, conducerea Primăriei a mascat cheltuieli pe lucrări inexistente. E deja devalizare a banilor publici, plătiţi de noi toţi şi dovedită deja în urma unui audit oficial al Curţii de Conturi. Întotdeauna incompetenţa administrativă şi lipsa pregătirii profesionale ne vor smulge bani din buzunarul fiecăruia fără să vedem vreun beneficiu. Această situaţie nu mai poate continua! În Frînceşti se simte nevoia clară a unei schimbări în bine”, ne-a declarat Ion Neghină, candidat PRO România la funcţia de primar al comunei Frânceşti.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

24.09.2020 - 16:20Adrian Sandu:Votaţi Ion Neghină! Votaţi PRO ROMÂNIA!

Pagina 1 din 1 (1 comentarii din 1)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...