Actualitate

Informare de presă!

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 12 – 18 septembrie 2020

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 12 - 18 septembrie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Carpaţi, Preot Veţeleanu, Maior V. Popescu, Calea lui Traian şi Buda intersecţie cu Poenari.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Preot Veţeleanu şi bulevardul Tineretului.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-au început lucrările de înlocuire branşamente pe strada Splaiul Independenţei – blocul 7;
- s-au finalizat lucrările de înlocuire reţea apă potabilă pe strada Alexandru Boicescu;
- s-au continuat lucrări de extindere reţea apă potabilă pe strada Livezi;
- s-au executat lucrări de extindere reţea apă potabilă PEHD PN 10 Dn 110 şi reţea de canalizare PEHD Dn 250 pe strada Alunului;
- s-au înlocuit 80 m reţea apă potabilă OL 133 cu ţeavă PEHD PN 10 Dn 110 şi s-au montat branşamente cu ţeavă PEHD PN 10 Dn 50 pe strada Maior V. Popescu;
- s-au ridicat la cotă gură de scurgere pe bulevardul Dem Rădulescu şi cămin de canalizare pe strada Calea lui Traian – blocul S20;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat pe strada I.L. Caragiale;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Mihai Viteazu, strada Patriarh Iustinian Marina, strada Prundului, strada Maior V. Popescu – blocul P1, Aleea Melodiei – blocul N9, strada Ştirbei Vodă – blocul P1, bulevardul Tineretului – blocul A11/III, strada Luceafărului – blocul A16, strada Râureni nr. 275, strada Mircea Buciu, strada Libertăţii, Aleea Bradului – blocul C6, Aleea Gladiolelor – blocul C25, Aleea Panseluţelor – blocul C23, strada I. C. Brătianu – blocurile A64, A67, A69, strada Eugen Ciorăscu – blocurile A50, A66, A68 şi A70, strada Lucian Blaga – blocurile A31/II şi A42/II, strada Nicolae Iorga – blocul A93, strada Dacia – blocul C, Aleea Mioriţei – blocul N5, strada C-tin Brâncuşi – blocul M3, strada Matei Basarab – blocul 118 şi bulevardul Dem Rădulescu.

17 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 17 de apometre, dintre care 11 verificate şi înlocuite şi 6 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 5 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 11 avize de amplasament şi 11 avize tehnice.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...