Economic

Comunicat de presă!

APAVIL, la al patrulea proiect cu finanţare europeană

Sâmbătă, 12 septembrie a.c., la Instituţia Prefectului Judeţul Vâlcea, a fost semnat Acordul prealabil de măsuri în vederea încheierii contractului de finanţare între Ministerul Fondurilor Europene şi operatorul de apă din judeţul Vâlcea, Societatea Apavil SA. Acordul poartă semnătura Ministrului Ioan Marcel Boloş, a directorului general al societăţii Apavil SA, ing. Ion Florescu, şi a preşedintelui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, Robert Schell.

Apavil SA, în calitate de operator regional pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Vâlcea, are în derulare acţiunile specifice de accesare a fondurilor necesare pentru finanţarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”. Valoarea proiectului se ridică la aproximativ 220 milioane euro, însă suma exactă va fi stabilită după finalizarea acţiunilor de verificare tehnico - economică şi financiară de către AM POIM şi JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions este un parteneriat de asistenţă tehnică între Comisia Europeană, BEI şi BERD ce acordă asistenţă tehnică ţărilor beneficiare de fonduri europene pentru pregătirea proiectelor majore, finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune). Pe lângă măsurile care sunt necesare pentru semnarea contractului de finanţare, în Acordul prealabil au fost precizate şi termenele referitoare la finalizarea procesului de pregătire a proiectului, de verificare administrativă şi a eligibilităţii Cererii de finanţare, de evaluare tehnico-economică a Cererii de finanţare, precum şi de aprobare a proiectului.

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea” este cel de-al patrulea proiect cu finanţare europeană, valoarea totală a sumelor accesate până în prezent de către Societatea Apavil S.A. fiind de aproximativ 110 milioane euro. Fondurile au fost alocate în cadrul programelor de finanţare ISPA - Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare, POS Mediu - Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013 şi POIM - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020. Cofinanţarea tuturor proiectelor a fost asigurată de Primăria Municipiului Rm. Vâlcea.

Compartimentul comunicare, mass – media al societăţii Apavil S.A

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...