Actualitate

APAVIL SA: ANUNŢ privind scoaterea la concurs a 2 posturi de laborant

-1 post laborant în cadrul Laboratorului de Apă – Laborator Apă Drăgăşani
-1 post laborant în cadrul Laboratorului de Apă – Laborator Apă Bălceşti

Concursul constă în probă scrisă şi probă practică şi se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 31.08.2020, ora 12.00;
- proba scrisă va avea loc în data de 04.09.2020, ora 09.00, la sediul APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3-5;
- proba practică va avea loc în data de 10.09.2020, ora 09.00 şi se va desfăşura în cadrul Laboratorului de Apă al societăţii APAVIL S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Câmpului nr. 17.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 28.08.2020, ora 12.00, la sediul APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...