Actualitate

Informare de presă privind situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 08 – 14 august 2020

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 08 – 14 august 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Calea lui Traian - Grup Şcolar General Magheru, Apusului nr. 33-35, Ghioceilor nr. 23A, Feţeni, Măceşului, Ostroveni Bl. A7 şi Căpitan Negoescu.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe str. Matache Temelie, Căpitan Negoescu, Măceşului, Ghioceilor, Apusului, Nicolae Iorga – Bl. 39 şi Bd. Tineretului - BL. A58.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, bd. Dem Rădulescu şi Morilor.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- continuă lucrările de reabilitare a reţelei de apă şi branşamente pe Splaiul Independenţei;
- s-au executat săpături manual şi mecanic, s-au montat 120m ţeavă PEHD PN 10, Dn125mm pe strada Livezi şi au fost ridicate la cotă 2 cămine;
- au fost refăcute conducta de canalizare şi 2 cămine, cu aducerea la cotă, pe str. Ostroveni –Electra Radu;
- s-au sudat 4 capace cămine pe străzile Nichita Stănescu şi Mărăşeşti - BL.88;
- au fost curăţate colectoarele DN1000 pe str. Ostroveni – Grădina Zoologică;
- s-au îndreptat grătarele de rigolă pe str. Sf. Calinic;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Kalamata; str. Aleea Melodiei - Bl. N; str. Antim Ivireanul - Bl. 6A; str. Ostroveni - Electra Radu, Bl. A39; str. Sacerdoţeanu nr.30; Str. Aleea Trandafirilor - Bl. B10; Ştrand Ostroveni; str. Aleea Bradului - Bl. C16; Calea lui Traian - Bl. L şi Bl. 9; str. Ion Referendaru - Bl. I2; str. Republicii - Bl. R27; str. I. C. Brătianu - Bl. A56; str. Mihai Eminescu - Bl. C13; str. Henri Coandă - Bl. N9; str. G-ral Magheru - Bl. VI şi Bl. F; str. Aleea Gladiolelor - Bl. C25; Bd. Tineretului - Bl. A11/1, Bl. A58 şi Bl. A9; str. Ştirbei Vodă; Splaiul Independenţei - Bl. 9; str. Priporu şi S.C.Europan Prod.

15 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 15 apometre, dintre care 12 verificate şi înlocuite şi 3 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 5 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea (2 servisări ale contoarelor de apă rece la abonaţi persoane fizice şi 3 intervenţii la asociaţii de proprietari) şi au fost întocmite 5 avize de amplasament şi 3 avize tehnice.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...