Actualitate

Activitate intensă la Apavil S.A. - “Centru Vest” - 23 iunie 2020

APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 15 – 21 iunie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 20: comuna Tomşani – satul Bogdăneşti; conductă PEHD Dn 25: comuna Păuşeşti – satele Buzdugan şi Păuşeşti, conductă PEHD Dn 32: oraşul Horezu – strada Tudor Vladimirescu; conductă PEHD Dn 63: comuna Păuşeşti – satele Păuşeşti şi Văleni; conductă PEHD Dn 110: oraşul Băbeni – strada Soneşti; conductă PEHD Dn 125: comuna Păuşeşti – satul Cernele, comuna Galicea – satul Teiu; conductă PEHD Dn 160: oraşul Băbeni – strada Mărculeşti, comuna Şirineasa – satul Ciorăşti.
La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la starea iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti;
- s-au decolmatat Staţiile de repompare apă menajeră din comuna Pietrari;
- s-a desfundat şi spălat reţeaua de canalizare menajeră din comuna Buneşti – satul Buneşti;
- s-au efectuat operaţiuni pentru montarea a două pompe de epuisment în cadrul Staţiei de apă Dealul Galicei;
- s-a repoziţionat conducta de apă PEHD Dn 110 din comuna Vaideeni;
- s-a vidanjat şi spălat bazinul de decantare aferent Staţiei de epurare Cernişoara;
- s-a desfundat reţeaua de canalizare din comuna Nicolae Bălcescu – satul Rotăreşti;
- s-a efectuat racord canalizare pe bază de deviz în comuna Buneşti – satul Râpăneşti;
- s-au montat branşamente noi în comuna Buneşti – satul Râpăneşti şi în oraşul Horezu – strada Ulmului;
- s-au efectuat operaţii de demontare, curăţare, spălare, verificare şi montare a pompei din cadrul SRP Biserica din comuna Pietrari;
- s-a decolmatat zona de captare din cadrul barajului Râmeşti;
- s-au efectuat operaţiuni de curăţare şi spălare a Staţiei de epurare ape uzate Valea Bălceasca din comuna Nicolae Bălcescu;
- s-a demontat pompa aferentă puţului de captare adiacent din cadrul Staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă Predeşti din comuna Nicolae Bălcescu s-a montat clapet de sens şi s-a remontat pompa;
- s-a efectuat igienizarea incintei rezervor de înmagazinare apă potabilă Cucurigu din oraşul Băile Govora;
- au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Pietrari, Frânceşti;
- s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
- s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;
- a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...