Actualitate

ABA OLT: „Regularizare pârâu Bistriţa pe sectorul Costeşti - Băbeni, judeţul Vâlcea”

Prin programul de investiţii, Administraţia Bazinală de apă Olt a demarat în luna aprilie anul 2018 obiectivul „Regularizare pârâu Bistriţa pe sectorul Costeşti - Băbeni, judeţul Vâlcea”. Finanţarea lucrărilor a fost asigurată iniţial cu fonduri de la bugetul de stat, continuând ulterior cu resurse financiare din surse proprii A.N. ” Apele Române” - Administraţia Bazinală de apă Olt.

Investiţia se încadrează în "Strategia naţională de gestionare pe termen mediu şi lung a riscurilor la inundaţii, aprobată prin H.G. nr.846/2010, în scopul reducerii consecinţelor negative provocate de inundaţii asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor, activităţilor socio-economice şi factorilor de mediu.

Lucrările sunt amplasate în bazinul hidrografic Olt, pe râul Bistriţa, afluent de dreapta al râului Olt, pe sectorul de albie cuprins între podul de şosea DN 7 (capătul amonte al digurilor de remuu din acumularea Băbeni de pe râul Olt) şi localitatea Costeşti, pâna în zona de acces la Cheile Bistriţei, judeţul Vâlcea.

Proiectul cuprinde lucrări de apărare împotriva inundaţiilor constând în regularizarea albiei pârâului Bistriţa în vederea asigurării tranzitării apelor mari şi consolidări de maluri, pentru stoparea proceselor erozionale, într-un concept care urmăreşte principiile dezvoltării durabile.

Valoarea totală aprobată a investiţiei: 27.500,000 mii lei, din care C+M: 24.425,540 mii lei, fonduri necesare pentru realizarea următoarelor capacităţi de lucrări:
-Amenajare albie L=18,60 km
-Protecţii de mal L=10,00 km

Până în prezent au fost executate lucrări în proporţie de 60%, respectiv lucrări de amenajare albie pe tronsoane însumând aproximativ 11 km, protecţii de mal din gabioane, diguri de dirijare şi protecţii de mal cu arocamente pe sectoare cu o lungime totală de 6 km.

Pentru finalizarea acestui proiect este prioritară asigurarea din alocaţii bugetare/ surse proprii a sumei totale de INV/C+M=9.495/9.400 mii lei.

Prin realizarea acestor lucrări vor fi apărate de efectele distructive ale inundaţiilor peste 311 case şi anexe gospodăreşti, 1 reţea de joasă tensiune, 1 reţea de înaltă tensiune, 2 surse de alimentare cu apă, 1 pod, 150 ha teren agricol, 2 podeţe, 36 km drumuri comunale şi judeţene şi 1 monument istoric de patrimoniu naţional.

Data estimată pentru finalizarea obiectivului de investiţii este de aproximativ 12 luni, cu condiţia asigurării fondurilor necesare.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...