Actualitate

Informare de presă!

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 16 – 22 MAI 2020

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 16 – 22 mai 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Copăcelu şi Ştirbei Vodă.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Dem Teodorescu, Cetăţii şi Copăcelu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-au refăcut cămine canalizare pe străzile Mihai Eminescu – blocurile C10 şi C11 şi Henri Coandă – blocul A4;
- a fost dezafectată gură de scurgere pe strada Ştirbei Vodă;
- s-a executat racord canalizare menajeră conform deviz pe strada Cloşca nr. 12B;
- au fost curăţate căminele de canalizare şi gurile de scurgere de pe străzile Calea lui Traian, Dacia, Remus Bellu, Republicii, Nicolae Titulescu, Aurelian Sacerdoţeanu şi bulevardul Tineretului;
- s-au înlocuit branşamente PEHD PN 10 Dn 32 pe strada Copăcelu;
- au început lucrările de dezafectare a reţelei de apă PEHD Dn75 pe strada Cetăţii;
- s-a înlocuit branşament de apă OL ¾ cu ţeavă PEHD PN 10 Dn 25 strada Popa Şapcă nr. 11;
- s-a asigurat asistenţă tehnică pentru branşarea la reţeaua de apă potabilă pe strada Mihai Viteazu nr. 64;
- au fost curăţate manual şi mecanizat căminele de canalizare de pe strada Ştirbei Vodă, I. C. Brătianu şi Splaiul Independenţei;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Marin Preda – blocul W, strada Regina Maria – Grădiniţa Cozia, strada Cerna – blocul C10, strada Dacia, strada Splaiul Independenţei – blocul 6, strada Colonie Nuci, strada Aleea Stejarului – blocurile C2 şi C16, strada Calea lui Traian – magazin SUPECO, strada Doamna Stanca nr. 3, strada Patriarh Iustinian Marina nr. 55, strada Bâlciului nr. 151, strada Eleodor Constantinescu, strada Ştirbei Vodă nr. 108, strada Dem Rădulescu, strada Decebal – blocul F2, strada Ion Creangă, strada Luceafărului – blocul A1, strada Mihai Eminescu – blocul B12, strada Râureni nr. 66, strada Antim Ivireanu nr. 100, strada Mircea Eliade nr. 25, strada Matache Temelie – blocul 72, strada Henri Coandă şi strada Ostroveni – blocul ANL.

36 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 36 de apometre, dintre care 35 verificate şi înlocuite şi un montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate 7 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 6 avize de amplasament şi 4 avize tehnice.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...