Actualitate

Informare de presă!

Activitate intensă la Apavil S.A. - “Centru Vest” - 19 mai 2020

APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 11 – 15 mai 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus, comuna Păuşeşti – Buzdugan Luncă, comuna Buneşti – satele Râpăneşti şi Fireşti, comuna Păuşeşti – satul Barcanele, comuna Nicolae Bălcescu – satele Valea Viei şi Rotăreşti; conductă PEHD Dn 32: comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus, comuna Păuşeşti – satul Ursăreşti, oraşul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu, comuna Cernişoara – satul Armăşeşti, comuna Tomşani – satul Bogdăneşti; conductă PEHD Dn 63: comuna Frînceşti – satul Moşteni, comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus; conductă PEHD Dn 75: comuna Nicolae Bălcescu – satele Pleşoiu şi Predeşti; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomşani – satul Tomşani, Oraşul Băbeni – strada Capul Dealului; conductă PEHD Dn 140: comuna Nicolae Bălcescu – satul Valea Viei; conductă PEHD Dn 160: oraşul Băbeni – strada Mărculeşti; conductă PEHD Dn 125: comuna Nicolae Bălcescu – satul Pleşoiu; conductă OL Dn 100: oraşul Băbeni – strada Capul Dealului. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Şirineasa – satele Slăviteşti şi Şirineasa şi în comuna Galicea – satul Cocoru.
La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la starea iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti;
- s-au efectuat lucrări pentru trecerea de pe conducta veche pe conducta nouă PEHD Dn 63 în oraşul Băbeni – strada Uzinei;
- s-a efectuat desfundarea şi spălarea cu hidrojetul a unui racord de canalizare în comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus;
- s-au montat branşamente noi în comuna Mihăeşti – satele Govora şi Gurişoara;
- s-a preluat branşament apă în comuna Pietrari;
- s-au executat branşament apă şi racord canalizare în comuna Tomşani – satul Tomşani;
- s-a desfundat cu hidrojetul reţeaua de canalizare din oraşul Horezu – strada Florilor;
- s-a curăţat şi spălat cu hidrojetul incinta Staţiei de epurare Tomşani;
- s-a decolmatat conducta aferentă drenului adiacent Staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă Şirineasa;
- s-a curaţat şi decolmatat cu buldoexcavatorul zona de captare din cadrul barajului Râmeşti;
- s-au vidanjat căminele de canalizare situate în oraşul Băbeni – strada Aleea Liceului;
- s-a debranşat un utilizator, la cerere, în oraşul Horezu – strada Unirii;
- s-a curăţat dren cu buldoexcavatorul la Staţia de apă Cernişoara din satul Armăşeşti;
- s-a ridicat la cotă vană Dn 50 în comuna Păuşeşti – satul Buzdugan;
- s-a efectuat igienizarea incintei puţuri captare apă potabilă W1 şi W2 din comuna Buneşti – satul Buneşti;
- s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de apă potabilă Buneşti, comuna Buneşti;
- au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Frânceşti;
- s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
- s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;
- a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...