Actualitate

Informare de presă!

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 11 – 15 mai 2020

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 11 – 15 mai 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Posada şi Eroilor.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Ferdinand.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a înlocuit conductă canalizare menajeră pe strada I. C. Brătianu – blocul C18;
- s-a înlocuit conductă canalizare menajeră, s-a executat cămin de canalizare şi s-a montat capac cămin canalizare pe strada I.C. Brătianu – blocul C19;
- s-au ridicat la cotă capace cămine de canalizare pe strada Ştirbei Vodă;
- s-a efectuat igienizarea perimetrelor rezervoarelor Uzina de Apă şi Popa Şapcă;
- au început lucrările de dezafectare a reţelei de apă PEHD Dn75 pe strada Cetăţii;
- s-a efectuat conectarea reţelei PEHD Dn 110 cu reţeaua OL 159 pe strada Intrarea Salciei;
- s-au executat branşamente de apă potabilă PEHD PN 10 pe bulevardul Nicolae Bălcescu;
- au fost curăţate manual şi mecanizat căminele de canalizare de pe strada Ştirbei Vodă, I. C. Brătianu şi Copăcelu;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Calea lui Traian, strada Ştirbei Vodă, strada Inăteşti, strada Henri Coandă – blocul A4, strada Tineretului, strada Dacia, strada Grigore Procopiu, strada Iustinian Marina, strada Mihai Viteazu, strada Ion Referendaru şi strada Decebal.

52 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite 52 de apometre. De asemenea, au fost realizate 8 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 23 avize de amplasament şi 4 avize tehnice.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...