Pe Scurt

Informare de presă!

Activitate intensă la Apavil S.A. - “Centru Vest” - 22 aprilie 2020

APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 13 – 16 aprilie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus, comuna Păuşeşti – satele Cernele, Păuşeşti, Şerbăneşti şi Buzdugan; conductă PEHD Dn 75: oraşul Horezu – strada Ştirbei Vodă; conductă PEHD Dn 80: comuna Tomşani – satul Foleştii de Sus; conductă PEHD Dn 125: oraşul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu.
La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la starea iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti;
- s-au verificat staţiile de tratare apă de la rezervorul Romani, Dealul Galicei şi Bercioiu şi s-au făcut determinările concentraţiei de hipoclorit;
- s-au verificat Staţia de epurare Dosul Râului, Staţia de apă şi rezervor Valea Râului din comuna Nicolae Bălcescu şi s-au făcut determinările concentraţiei de hipoclorit;
- s-a curăţat manual reţeaua de canalizare în oraşul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu;
- s-a decolmatat reţeaua de canalizare din oraşul Horezu – strada Mircea cel Bătrân;
- s-a curaţat şi decolmatat cu buldoexcavatorul zona de captare din cadrul barajului Râmeşti;
- s-a decolmatat drenul Staţiei de apă Tomşani;
- s-a înlocuit conducta aferentă drenului Staţiei de apă Şirineasa;
- s-au efectuat lucrări pentru branşarea utilizatorilor la reţeaua nouă de apă din conductă PE Dn 63 din oraşul Băbeni – strada Unirii;
- s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de apă potabilă Buneşti din comuna Buneşti;
- au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Frânceşti;
- s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
- s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;
- a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...