Pe Scurt

Informare de presă!

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 13 – 16 aprilie 2020

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 13 – 16 aprilie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE.
S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Calea lui Traian, Liviu Rebreanu, Bucegi şi Radu de la Afumaţi.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI.
În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Nicolae Bălcescu, Timiş, 1 Mai, Morilor, Inăteşti, Aleea Stejarului şi Intrarea Albinei.

POMPE CURĂŢATE.
S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE.
Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-au executat branşamente apă potabilă pe strada Ferdinand;
- s-au curăţat căminele de canalizare şi colectorul de apă pluvială de pe bulevardul Tudor Vladimirescu;
- s-a efectuat igienizarea perimetrelor din cadrul Sectorului Reţele Canal;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE.
S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Doctor Hacman, strada Maior V. Popescu, strada General Magheru – Spitalul Nr. 2, strada Cerna, strada Aleea Olăneşti, strada Poligonului, strada Liviu Rebreanu, strada Calea lui Traian, bulevardul Tudor Vladimirescu şi strada Dacia.

47 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE.
Tot în această perioadă au fost montate 47 de apometre, dintre care 39 verificate şi înlocuite şi 8 montaje. De asemenea, au fost realizate 3 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 15 avize de amplasament şi 5 avize tehnice.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...