Actualitate

Informare de presă!

Activitate intensă la Apavil S.A. - “Centru Vest” - 25 martie 2020

INFORMARE DE PRESĂ
APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 16 – 20 martie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE.
În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 25: comuna Păuşeşti – satele Păuşeşti Otăsău şi Buzdugan Luncă, comuna Mihăeşti – satele Scărişoara, Gurişoara şi Govora, comuna Buneşti – satele Buneşti şi Titireci, oraşul Băile Govora – satul Gătejeşti, oraşul Horezu – strada Alexandru Vlahuţă, comuna Pietrari – satele Pietrarii de Sus şi Albota; conductă PEHD Dn 63: oraşul Băbeni – strada Aleea Liceului; conductă PE Dn 75: comuna Nicolae Bălcescu – satul Pleşoiu; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos; conductă PEHD Dn 160: oraşul Horezu – strada Tudor Vladimirescu; conductă OL 219: oraşul Horezu – satul Râmeşti.

La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la starea iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti;
- s-a intervenit la o pompă stradală defectă în comuna Tomşani – satul Chiceni;
- s-au montat branşamente noi la utilizatori din oraşul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu, comuna Mihăeşti – satul Govora;
- s-a efectuat curăţarea şi spălarea Staţiilor de pompare ape uzate Tomşani – satul Foleştii de Jos, Foleştii de Sus şi Băltăţeni;
- s-a desfundat reţeaua de canalizare în comuna Şirineasa – satul Şirineasa;
- s-a curăţat şi decolmatat barajul de captare Râmeşti;
- s-au efectuat operaţiuni pentru curăţarea bazinelor din treapta mecanică din cadrul Staţiei de epurare ape uzate Slăviteşti, comuna Şirineasa, staţie aflată în conservare;
- s-au efectuat lucrări pentru branşarea utilizatorilor la reţeaua nouă de apă din conductă PE Dn 63 din oraşul Băbeni – strada Unirii;
- s-a realizat un racord de canalizare în comuna Şirineasa – satul Şirineasa;
- s-au efectuat lucrări pentru decolmatarea drenului adiacent Staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă Şirineasa, comuna Şirineasa;
- s-au efectuat lucrări pentru modificarea traseului reţelei de canalizare situată pe strada Dragoş Vrânceanu din oraşul Băbeni, în vederea repunerii în funcţiune a Staţiei de repompare apă uzată nr. 1 din oraşul Băbeni;
- s-a efectuat igienizarea incintei Staţiilor de repompare apă Bucheni şi Linia Nouă din comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus;
- au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Frânceşti;
- s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
- s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;
- a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE.
Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...