Economic

Dan Armeanu (ASF): Am relaxat limitele de investiţii în titluri de stat pentru fondurile de pensii private

Vicepreşedintele ASF al Sectorului Sistemului de Pensii Private - domnul Dan Armeanu, a declarat:

"Pandemia COVID-19 afectează creşterea economică pe termen scurt, prin reducerea generalizată a investiţiilor şi a producţiei de bunuri si servicii, ceea ce forţează întreprinderile să-şi reducă semnificativ activitatea. Mai mult, efectele pandemiei acţionează simetric atât pe partea de cerere cât şi pe partea de ofertă, ceea ce va alimenta spirala de scădere a activităţii economice, conducând spre o posibilă recesiune.

Pandemia generează un val de şoc pentru afaceri, gospodării şi pieţe financiare, rezultând o perturbare serioasă a funcţionării acestora. În acest timp majoritatea statelor, inclusiv România, au decis să elaboreze diferite scheme de sprijin pentru întreprinderile aflate în dificultate, cât şi pentru salariaţii care îşi pierd temporar slujbele, fiind pregătite să injecteze fonduri în economie sau să acorde garanţii, astfel încât odată cu sfârşitul pandemiei, economia să îşi revină într-un timp cât mai scurt, în caz contrar costurile globale fiind greu de dimensionat.

Ţinând cont de amploarea efectelor pandemiei, băncile centrale, precum BCE şi FED şi alte bănci centrale naţionale, precum şi instituţiile de supraveghere financiară au luat măsuri pentru asigurarea stabilităţii şi bunei funcţionări a pieţelor financiare, cu scopul de a contracara diminuarea încrederii investitorilor în activitatea economică.

Luând în considerare scăderile ample şi volatilităţile crescute ale pieţelor de capital, precum şi necesitatea de a proteja activele participanţilor la fondurile de pensii private de fluctuaţii mari de preţ ale instrumentelor de capital, A.S.F. a hotărât să ofere posibilitatea administratorilor de pensii private de a investi în titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice sau de state membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European, într-un procent mai mare de 70%, modificarea limitei fiind una temporară pe o perioadă de 1 an.

Având în vedere dificultăţile operaţionale şi financiare prin care trece sectorul financiar nebancar şi din dorinţa de a sprijini în această perioadă entităţile reglementate atât din sectorul de pensii private cât şi din celelalte sectoare ale pieţei financiare nebancare, cât şi pentru a fi solidară cu industria supravegheată, ASF a decis reducerea taxelor, comisioanelor şi tarifelor datorate de entităţi cu 25%, începând cu 1 aprilie 2020 şi până la încetarea stării de urgenţă.

În condiţiile în care activitatea întreprinderilor este perturbată de restricţiile impuse de lupta împotriva COVID-19 şi ţinând cont de instituirea stării de urgenţă prin decretul nr. 195/16.03.2020, s-a hotărât prorogarea termenului de depunere la A.S.F. a situaţiilor financiare pentru anul 2019 pentru administratorii de pensii private şi fondurile administrate de aceştia.
În contextul condiţiilor economice dificile create de pandemia COVID-19, A.S.F. a decis să promoveze de urgenţă măsuri menite să reducă neajunsurile operaţionale generate de COVID-19, creând pentru toate entităţile supravegheate posibilitatea ca toate raportările şi corespondenţa să fie transmise prin mijloace electronice la distanţă.

Toate aceste măsuri au fost adoptate cu scopul de a asigura stabilitatea pieţelor financiare nebancare şi de a proteja intereselor consumatorilor de produse financiare pe fondul situaţiei fără precedent generate de apariţia şi răspândirea la scara globală a virusului COVID-19".

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...