Administraţie

Gafele fostei administraţii locale ard buzunarele râmnicenilor

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea este din nou bună de plată după ce fosta conducere a instituţiei a comis o altă serie de ilegalităţi

Nu mai puţin de 70 de miliarde de lei vechi trebuie să scoată din vistierie Primăria pentru a restitui o corecţie financiară stabilită în urma unor nereguli constatate în derularea proiectelor cu fonduri europene ”Reabilitare şi modernizare clădire Colegiul Naţional Alexandru Lahovari” şi ”Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu”.

În notele de constatare întocmite de organismele de control din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, se menţionează în sarcina fostei administraţii mai multe aspecte care au condus la corecţii de 10%, respectiv 25% din valoarea contractelor încheiate pentru proiectele menţionate anterior. Reducerea bugetului cu 7 milioane de lei din cauza greşelilor aşa-zişilor experţi în accesarea fondurilor europene, va avea consecinţe negative pe viitor în administrarea şi dezvoltarea urbei de la poalele Dealului Capela.

Favoruri pe bani europeni

În cazul proiectului ”Reabilitare şi modernizare clădire Colegiul Naţional Alexandru Lahovari”, fosta conducere a Primăriei pare să fi favorizat o anumită firmă în procesul de atribuire a lucrărilor. Inspectorii Agenţiei de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia reclamă că la atribuirea contractului de execuţie lucrări nr. 39080/31.12.2010 încheiat între Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, ca beneficiar, şi SC CONEXVIL SA, în calitate de antreprenor, autoritatea contractantă a organizat şi desfăşurat o procedură de achiziţie publică fără respectarea principiului tratamentului egal prevăzut în OUG nr. 34/2006. Mai exact, Primăria a acordat un avans executantului fără ca toţi participanţii la selecţie să fie înştiinţaţi anterior de posibilitatea acestei facilităţi, fapt care, în opinia organismului de control, este privit ca o posibilă favorizare a firmei câştigătoare. În acest caz, Direcţia Generală Constatare şi Stabilire Nereguli Fonduri Europene din cadrul MDRT a stabilit o corecţie financiară de 10% din valoarea contractului de execuţie lucrări, respectiv de 981.900,5 lei (fără TVA).

"O sumă imensă, pierdută datorită orgoliului, neglijenţei sau lăcomiei unora care s-au bătut cu pumnii în piept că sunt ”experţi” în accesarea fondurilor europene!", Emilian Frîncu, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea

Pasaj denivelat... „dirijat” la licitaţie

În cazul proiectului „Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu”, Biroul de Verificare Financiară POR din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia reclamă faptul că nu s-a respectat termenul legal dintre data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene – JOUE (14.09.2011) şi data limită de depunere a ofertelor (27.10.2011). De asemenea, anunţul de participare nu conţine toate criteriile de calificare şi selecţie prevăzute în fişa de date, iar nota justificativă privind stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie nu conţine toate criteriile prevăzute în anunţul de participare şi în fişa de date. Mai mult, unele certificări solicitate participanţilor au fost considerate discriminatorii, putându-se interpreta că licitaţia a fost una ”dirijată”. Pentru aceste abateri, corecţia financiară impusă de organismul de control este de 25% din valoarea contractului, respectiv de 6.100.791,15 lei (fără TVA).

Cine a greşit, să plătească!

Actualii edili ai Râmnicului nu mai sunt dispuşi să plătească de pe urma gafelor comise de fosta administraţie locală. Departamentele de specialitate din cadrul Primăriei municipiului sunt în curs de întocmire a unei contestaţii la concluziile inspectorilor Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. „Dacă va fi nevoie, vom apela inclusiv la instanţele de judecată. Cert este însă faptul că în situaţia în care aceste corecţii financiare vor rămâne valabile, reducerea bugetului local cu suma de aproximativ 70 miliarde lei vechi va avea consecinţe negative greu de anticipat la acest moment asupra dezvoltării şi administrării oraşului. O sumă imensă, pierdută datorită orgoliului, neglijenţei sau lăcomiei unora care s-au bătut cu pumnii în piept că sunt «experţi» în accesarea fondurilor europene! Chiar dacă o astfel de situaţie derivă din modul defectuos în care municipiul Râmnicu Vâlcea a fost administrat în mandatul precedent, vă asigur că se vor face toate demersurile necesare pentru a stabili cine trebuie să plătească pentru aceste nereguli ce vor afecta major întreaga noastră comunitate”, a declarat primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Emilian Frâncu.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...