Actualitate

Informare de presă!

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 16 – 20 martie 2020

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 16 – 20 martie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe strada bulevardul Tudor Vladimirescu.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Cetăţii, bulevardul Tineretului şi Aleea Primăverii.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-au început lucrările de extindere reţea apă potabilă cu ţeavă PEHD PN 10 Dn 63 pe strada Dem Teodorescu;
- s-au înlocuit 16 m ţeavă apă potabilă PEHD PN 10 Dn 25 pe strada Aleea Primăverii;
- s-au înlocuit 35 m ţeavă apă potabilă OL cu PEHD PN 10 Dn 75 pe strada bulevardul Tineretului;
- s-au ridicat la cotă cămine de canalizare pe strada Aleea Bradului;
- s-au montat ramă cu capac carosabil şi piesă suport pe strada Aleea Gladiolelor – blocul C19;
- s-au curăţat cămine de canalizare pe strada Aleea Bradului
- s-a montat gură de scurgere pe strada Tudor Vladimirescu – Vila nr. 2;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Dacia, strada Nicolae Iorga – blocurile A26 şi A27/3, strada Matache Temelie, bulevardul Tineretului, strada Splaiul Independenţei – blocul 12, strada Doctor Hacman, strada matei Basarab, strada Aurelian Sacerdoţeanu, strada I. C. Brătianu, strada Aleea Bradului – blocurile C5 şi C6, .

42 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 42 de apometre, dintre care 33 verificate şi înlocuite şi 9 montaje apometre noi . De asemenea, au fost realizate 16 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 7 avize de amplasament şi 4 avize tehnice.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...