Administraţie

Continuă alocarea de bani pentru redeschiderea Spitalului Bălceşti şi pentru Complexul de Servicii Balneare Vlădeşti

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, desfăşurată marţi, 18 februarie a.c., aleşii judeţului au aprobat, la propunerea preşedintelui Constantin Rădulescu, alocarea sumei de 60.000 lei rămasă de virat UAT oraş Bălceşti, în baza obligaţiilor asumate prin acordul de parteneriat încheiat între acesta şi UAT judeţul Vâlcea, în scopul implementării proiectului „Reabilitare, extindere şi dotare Spital Orăşenesc Bălceşti”.

Suma totală alocată acestui parteneriat şi necesară realizării studiilor preliminare predării amplasamentului s-a ridicat la 276.224 lei.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, a fost supusă aprobării consilierilor judeţeni şi alocarea sumei de 294.000 lei, pentru achitarea integrală a obligaţiilor asumate prin acordul de parteneriat încheiat între UAT comuna Vlădeşti şi UAT Judeţul Vâlcea, în scopul implementării proiectului „Complex de Servicii Balneare în comuna Vlădeşti”.

Cu cele 294.000 lei se vor achita cheltuielile aferente documentaţiilor tehnice pentru elaborarea proiectului, respectiv: studiul de fezabilitate; studiul geotehnic aprofundat; studiu hidrogeologic şi alte studii, dacă va fi cazul.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...