Economic

APAVIL SA – ANUNŢ privind scoaterea la concurs a unui post de electrician în cadrul Serviciului Mecano - Energetic, Compartimentul Energetic Exploatare – CHEMP Valea lui Stan

Concursul constă în probă scrisă, interviu şi probă practică şi se va desfăşura la sectorul Staţie Epurare Ape Uzate al societăţii APAVIL S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23.

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 27.02.2020
- proba scrisă va avea loc în data de 05.03.2020, ora 09.00
- proba practică şi interviul se vor susţine în data de 11.03.2020, ora 09.00

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 26.02.2020, ora 15.00, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...