Actualitate

Informare de presă!

Activitate intensă la Apavil S.A. - “Centru Vest”, 10 februarie 2020

APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 03 – 07 februarie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 20: oraşul Horezu – satul Romanii de Jos şi strada Olari, comuna Tomşani – satul Bogdăneşti; conductă PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satele Pietrarii de Sus şi Moţeşti, comuna Păuşeşti – satul Păuşeşti, oraşul Băbeni – strada Romani; conductă PEHD Dn 32: comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos; conductă PEHD Dn 50: comuna Păuşeşti – satul Şerbăneşti, comuna Nicolae Bălcescu – satul Predeşti; conductă PEHD Dn 63: comuna Frânceşti – satul Moşteni; conductă PE Dn 125: comuna Nicolae Bălcescu – satul Pleşoiu; conductă PE Dn 160: comuna Şirineasa – satul Ciorăşti, oraşul Horezu – strada Tudor Vladimirescu; conductă OL 89: comuna Măldăreşti – strada Principală.
La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la stare iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti;
- s-a decolmatat drenul adiacent al Staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă din comuna Şirineasa;
- s-a repus în funcţiune plutitorul mecanic din cadrul Staţiei de pompare apă Bonciu din oraşul Băbeni;
- s-a refăcut cămin de canalizare menajeră în oraşul Horezu – strada Tudor Vladimirescu;
- s-au executat branşamente apă şi racorduri canalizare în oraşul Horezu – străzile Tudor Vladimirescu şi Bălăneşti;
- s-a desfundat canalizare cu dispozitiv manual în oraşul Horezu – străzile 1 Decembrie şi Nucului;
- s-a efectuat spălarea rezervorului de acumulare apă Romani din oraşul Băbeni;
- s-au montat branşamente noi la utilizatori din comuna Mihăeşti – satul Govora;
- s-a realizat un racord canalizare în comuna Şirineasa – satul Aricioaia;
- au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Frânceşti;
- s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
- s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;
- a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...