Actualitate

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de APAVIL SA în municipiul Rm. Vâlcea în perioada 03 – 07 februarie 2020

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 03 – 07 februarie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Radu de la Afumaţi intersecţie cu strada Danil Ionescu, Dr. Hacman, Straubing nr. 50, Drumul Câmpului şi Calea lui Traian.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Calea lui Traian, Straubing nr.50, Dr. Hacman, Antim Ivireanu, Goranu nr.44 şi Radu de la Afumaţi.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-au executat următoarele lucrări pe strada Cetăţii: montaj 12 m ţeavă reţea canalizare menajeră PVC Dn 160 şi vană golire şi execuţie cămin aerisitor, 3 branşamente apă potabilă şi 2 racorduri canalizare menajeră;
- au început lucrările de execuţie a branşamentului pe strada Kalamata nr.18;
- s-au executat lucrări de refacere canalizare tasată pe strada I. C. Brătianu – blocul C18 şi pe strada Aleea Panseluţelor – blocul C28;
- s-a ridicat la cotă cămin de canalizare pe strada I. C. Brătianu – blocul C20;
- au fost curăţate manual şi mecanizat căminele de canalizare de la blocurile C18, C20, C28, C29 de pe strada I. C. Brătianu;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Colonie Nuci, str. Dem Rădulescu – societatea “Nurvil”, str. Eugen Ciorăscu – bl. A58, str. I. C. Brătianu – bl. A64, C20 şi C27, str. Aleea Panseluţelor – bl. C23 şi C32, str. Nicolae Iorga – bl. A25, str. Nicolae Bălcescu – bl. G300, str. Aleea Olăneşti, str. Izvorului, str. I. C. Caragiale – bl. A28/I şi A34/II, str. Nicolae Iorga – bl. 97, A27/II şi A27/III, str. Pandurilor – bl. A6 şi A8/II, str. Tineretului – bl. B5, str. Gabriel Stoianovici – bl. Q1, str. Dem Rădulescu – bl. X1, 28 şi 30, str. Doctor Sabin nr. 9, str. Calea lui Traian – bl. 7, str. Mihai Eminescu – bl. S7/III, str. Tineretului - bl. A12, str. Dacia – bl. 84, str. Constantin Brâncuşi – bl. I3, str. Henri Coandă – bl. P4 şi str. Aleea Trandafirilor – bl. B8 şi B9.
123 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 123 de apometre, dintre care 122 verificate şi înlocuite şi un montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate 4 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 3 avize de amplasament.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...